Posiedzenie odwoławcze 11.06.2014

cze 4, 2014 w Aktualności

W związku z wpłynięciem do biura LGD odwołań do wyników oceny operacji, informujemy, że odwoławcze Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego odbędzie się 11.06.2014 r. (środa) o godz. 09.00 w biurze Stowarzyszenia (pl. Bramy Wolińskiej 1).

PORZĄDEK OBRAD RADY

 1. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności Posiedzenia Rady,
 2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),
 3. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej,
 4. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne),
 5. Przedstawienie informacji Zarządu o przyznaniu pomocy przez Instytucje Wdrażające na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady,
 6. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr XV/311/14 z dnia 21.05.2014 r. dotyczącej zatwierdzenia listy rankingowej operacji dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 7. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr XV/312/14 z dnia 21.05.2014 r. dotyczącej zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz uchylenia uchwały nr XV/313/14 z dnia 21.05.2014 r. dotyczącej zatwierdzenia listy operacji niewybranych do finansowania w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwały nr XV/314/14, XV/315/14, XV/316/14, XV/317/14, XV/318/14, XV/319/14,  XV/320/14, XV/321/14, XV/322/14, XV/323/14,  XV/324/14,  XV/325/14, XV/326/14,    XV/327/14,  XV/328/14,  XV/329/14,  XV/330/14,  XV/331/14, XV/332/14, XV/333/14,  XV/334/14 z dnia 21.05.2014 r. dotyczące wyboru poszczególnych operacji do finansowania w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 9. Ponowne zapoznanie się z wnioskami, dla których wpłynęły odwołania,
 10. Ocena wniosków o przyznanie pomocy dla których wpłynęły odwołania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji  niewybranych do finansowania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru poszczególnych operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 15. Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 16. Zamknięcie Posiedzenia Rady przez Przewodniczącego.

Więcej wiadomości