UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NR 00003-6933-UM1610016/15

Umowa 

Aneks nr 22
Aneks nr 21
Aneks nr 20
Aneks nr 19
Aneks nr 18
Aneks nr 17
Aneks nr 16
Aneks nr 15
Aneks nr 14
Aneks nr 13
Aneks nr 12
Aneks nr 11
Aneks nr 10
Aneks nr 9
Aneks nr 8
Aneks nr 7
Aneks nr 6
Aneks nr 5
Aneks nr 4
Aneks nr 3 
Aneks nr 2
Aneks nr 1

Załączniki:

  1. LSR wraz z załącznikami;
  2. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR; – obowiązuje od 31.10.2022
  3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – obowiązuje od 31.10.2022
  4. Regulamin organu decyzyjnego;
  5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów; obowiązują od 31.10.2022
  6. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD; – obowiązuje od 31.10.2022
  7. Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD;– obowiązują od 31.10.2022
  8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych; – patrz załącznik nr 3
  9. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. patrz załącznik nr 5