UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NR 00003-6933-UM1610016/15

Umowa 

Aneks nr 17
Aneks nr 16
Aneks nr 15
Aneks nr 14
Aneks nr 13
Aneks nr 12
Aneks nr 11
Aneks nr 10
Aneks nr 9
Aneks nr 8
Aneks nr 7
Aneks nr 6
Aneks nr 5
Aneks nr 4
Aneks nr 3 
Aneks nr 2
Aneks nr 1

Załączniki:

  1. LSR wraz z załącznikami;
  2. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR; – obowiązuje od 31.10.2022
  3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR – obowiązuje od 31.10.2022
  4. Regulamin organu decyzyjnego;
  5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów; obowiązują od 31.10.2022
  6. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD; – obowiązuje od 31.10.2022
  7. Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD;– obowiązują od 31.10.2022
  8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych; – patrz załącznik nr 3
  9. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. patrz załącznik nr 5