Lista Członków Zarządu

Lidia Wyzińska – Prezes
Mieczysław Bździuch – Wiceprezes
Krzysztof Górecki – Wiceprezes
Dorota Frasunkiewicz – Członek Zarządu
Agnieszka Herman – Członek Zarządu
Jarosław Soborski – Członek Zarządu
Mariola Szechyńska – Członek Zarządu

Lista Członków Organu Decyzyjnego (Rady)

Ewa Stancel – Przewodnicząca Rady
Anna Pryć – Wiceprzewodnicząca Rady
Mirosław Zarzecki – Sekretarz Rady
Urszula Berezowska – Członek Rady
Paulina Blatkiewicz – Członek Rady
Beata Brodzka – Członek Rady
Magdalena Jędrzejczyk – Członek Rady
Julia Szychulska – Członek Rady
Joanna Tunkiewicz – Członek Rady
Agata Wilińska-Onyśko – Członek Rady
Szymon Pilipczuk – Członek Rady
Małgorzata Zuzga-Gajdel – Członek Rady

Lista Członków Komisji Rewizyjnej

Ewa Pawlik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Sylwia Szatkowska – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Mirosław Szychulski – Sekretarz Komisji Rewizyjnej