Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym

Beneficjencie zapoznaj się z materiałami i znajdź odpowiedzi na swoje pytania:

Jakie są zasady konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców?

Jak przebiega ustalenie wartości zadania?

Jak wygląda ocena postępowania?

Co powinno zawierać zapytanie ofertowe?

Jakie oferty podlegają odrzuceniu?

Jak wygląda zakończenie postępowania?

Co zawiera protokół sporządzony z przebiegu postępowania?

Co w przypadku zmiany umowy z wybranym wykonawcą?

Najczęściej występujące nieprawidłowości – omówione na przykładach

Prezentacja „Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań”

Więcej

Najważniejsze zasady dotyczące rozliczania operacji w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Beneficjencie!

Poznaj najważniejsze zasady rozliczania operacji.

Zobacz co powinieneś wiedzieć przed wypełnieniem wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Prezentacja Najważniejsze zasady wniosku o płatność


Więcej

Zrealizuj swój projekt ze środków LGD

Informujemy, że już wkrótce ruszy nabór wniosków, w którym LGD będzie przyznawać granty w wysokości od 5 do 50 tys. zł. Wnioski będzie można składać na realizację szkoleń, warsztatów i innych działań społecznych, integrujących, aktywizujących, edukacyjnych i kulturalnych mających na celu wzmocnienie kapitału społecznego. Poniżej przedstawiamy publikację w wersji elektronicznej z najważniejszymi informacjami o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach projektu grantowego.

Więcej