Lokalnie:

Strony zbierające informacje o konkursach:

Portale/platformy crowdfundingowe, zbiórka pieniędzy przez internet:

Ministerstwa:

Fundacje:

Inne: