Rok 2023

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 24.01.2023

Nabór nr: 3/2022/K

 1. Lista operacji zgodnych z LSR
 2. Lista operacji wybranych przez Radę LGD

Rok 2022

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 31.03.2022

Nabór nr: 1/2022/K

 1. Lista operacji zgodnych z LSR
 2. Lista operacji wybranych przez Radę LGD
 3. Lista operacji niewybrany przez Radę LGD

Nabór nr: 2/2022/K

 1. Lista operacji zgodnych z LSR
 2. Lista operacji wybranych przez Radę LGD

Rok 2021

Nabór nr: 1/2021/K

 1. Protokół z posiedzenia Rady z dnia 07.06.2021
 2. Lista wniosków zgodnych z LSR
 3.  Lista wniosków wybranych przez Radę LGD

Rok 2020

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 08.05.2020

Wnioski złożone w ramach operacji własnych, których zamiar realizacji został zamieszczony na stronie www Stowarzyszenia dnia 04.02.2020r.

 1. Lista wniosków zgodnych z LSR
 2. Lista wniosków wybranych przez Radę LGD

Nabór nr: 1/2020/K

 1. Lista wniosków zgodnych z LSR
 2. Lista wniosków wybranych przez Radę LGD

Rok 2019 

Protokół z posiedzenia Rady z 11.12.2019

Wnioski złożone w ramach operacji własnych, których zamiar realizacji został zamieszczony na stronie www Stowarzyszenia dnia 20.08.2019

 1. Lista wniosków zgodnych z LSR
 2. Lista wniosków wybranych przez Radę LGD

Nabór nr: 5/2019/K

 1. Lista wniosków zgodnych z LSR
 2. Lista wniosków wybranych przez Radę LGD

Nabór nr: 4/2019/K

 1. Lista wniosków zgodnych z LSR
 2. Lista wniosków wybranych przez Radę LGD

Protokół z posiedzenia Rady z 20-21.03.2019

Nabór nr: LGD-SZANSE/I/2019

 1. Lista wniosków zgodnych z LSR
 2. Lista wniosków wybranych przez Radę LGD

Nabór nr: LGD-SZANSE/II/2019/K

 1. Lista wniosków zgodnych z LSR
 2. Lista wniosków wybranych przez Radę LGD
 3. Lista wniosków niewybranych

Rok 2017

Nabór nr: LGD-SZANSE/V/2017/K

 1. Lista wniosków zgodnych z LSR
 2. Lista wniosków wybranych przez Radę LGD
 3. Protokół z posiedzenia Rady

Nabór nr: LGD-SZANSE/IV/2017/K

 1. Lista wniosków zgodnych z LSR
 2. Lista wniosków wybranych przez LGD
 3. Protokół z posiedzenia Rady

Wyniki z posiedzenia z dnia 04.04.2017 w sprawie oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru LGD-SZANSE/III/2017/G – pobierz

Rok 2014

Wyniki z posiedzenia z dnia 23.10.2014 r. w sprawie dokonania zmian w uchwałach do których wniesione zostały uwagi przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Listy operacji wybranych do finansowania

pdfLista operacji wybranych do finansowania – Odnowa i rozwój wsi nabór 4/2014

pdfLista operacji wybranych do finansowania – Małe projekty nabór 5/2014

pdfLista operacji wybranych do finansowania – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw nabór 6/2014

Listy operacji nie wybranych do finansowania

pdfLista operacji nie wybranych do finansowania – Odnowa i rozwój wsi nabór 4/2014

pdfLista operacji nie wybranych do finansowania – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw nabór 6/2014

Rok 2014

Wyniki z posiedzenia odwoławczego z dnia 24.09.2014 (termin naborów 13.08.2014 – 27.08.2014)

pdfLista operacji wybranych do finansowania – Odnowa i rozwój wsi nabór 4/2014

pdfLista operacji wybranych do finansowania – Małe projekty nabór 5/2014

pdfLista operacji wybranych do finansowania – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw nabór 6/2014

pdfLista operacji nie wybranych do finansowania – Odnowa i rozwój wsi nabór 4/2014

Wniosek zamieszczony na liście operacji nie wybranych do finansowania dla działania Odnowa i rozwój wsi mieści się w limicie 120% i zyska prawo do finansowania w przypadku uwolnienia środków z oszczędności w ramach działania.

pdfLista operacji nie wybranych do finansowania – Małe projekty nabór 5/2014

Wnioski zamieszczone na liście operacji nie wybranych do finansowania dla działania Małe projekty mieszczą się w limicie 120% i zyskają prawo do finansowania w przypadku uwolnienia środków z oszczędności w ramach działania.

pdfLista operacji nie wybranych do finansowania – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw nabór 6/2014

Wniosek zamieszczony na liście operacji nie wybranych do finansowania z pozycji 1 dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw mieści się w limicie 120% i zyska prawo do finansowania w przypadku uwolnienia środków z oszczędności w ramach działania.

Rok 2014

Wyniki posiedzenia Rady z dnia 03.09.2014 (termin naborów 13.08.2014 – 27.08.2014)

pdfLista rankingowa Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 6/2014

pdfLista rankingowa Małych projektów 5/2014

pdfLista rankingowa Odnowa i rozwój wsi 4/2014

Rok 2014

Wyniki z posiedzenia odwoławczego z dnia 11.06.2014 (termin naborów 29.04.2014 – 13.05.2014)

pdfLista operacji wybranych do finansowania – Odnowa i rozwój wsi nabór 1/2014

pdfLista operacji wybranych do finansowania – Małe projekty nabór 2/2014

pdfLista operacji wybranych – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw nabór 3/2014

pdfLista rankingowa Małe projekty 5/2014 z dnia 03.09.2014Lista operacji niewybranych do finansowania – Odnowa i rozwój wsi nabór 1/2014

pdfLista rankingowa Małe projekty 5/2014 z dnia 03.09.2014Lista operacji niewybranych do finansowania – Małe projekty nabór 2/2014

pdfLista rankingowa Odnowa i rozwój wsi 4/2014 z dnia 03.09.2014Lista operacji niewybranych do finansowania – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw nabór 3/2014

Rok 2014

pdfLista rankingowa Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 3/2014 z dn. 21.05.2014

pdfLista rankingowa Małe projekty 2/2014 z dn. 21.05.2014

pdfLista rankingowa Odnowa i rozwój wsi 1/2014 z dn. 21.05.2014

Rok 2014

pdfLista operacji wybranych do finansowania (wyniki z dnia 02.04.2014 r.)

pdfLista operacji niewybranych do finansowania (wyniki z dnia 02.04.2014 r.)

pdfLista rankingowa – Małe projekty 12/2013 (po posiedzeniu odwoławczym)

pdfLista rankingowa – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 14/2013 (po posiedzeniu odwoławczym)

pdfLista rankingowa – Odnowa i rozwój wsi 11/2013

pdfLista rankingowa – Małe projekty 12/2013

pdfLista rankingowa – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 14/2013

Rok 2013

Lista rankingowa – Odnowa i rozwój wsi 1/2013

Lista rankingowa – Małe projekty 2/2013

Lista rankingowa – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 3/2013

Lista rankingowa – Odnowa i rozwój wsi 4/2013

Lista rankingowa – Małe projekty 5/2013

Lista rankingowa – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 7/2013

pdf Lista rankingowa – Odnowa i rozwój wsi 8/2013

pdf Lista rankingowa – Małe projekty 9/2013

pdf Lista rankingowa – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 10/2013

pdfLista operacji wybranych do dofinansowania Odnowa i rozwój wsi 8/2013 (wyniki z dnia 29.10.2013)

pdfLista operacji wybranych do dofinansowania Małe projekty 9/2013 (wyniki z dnia 29.10.2013)

pdfLista operacji wybranych do dofinansowania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 10/2013 (wyniki z dnia 29.10.2013)

Rok 2012

pdfLista rankingowa – Odnowa i rozwój wsi 1/2012

pdfLista rankingowa – Odnowa i rozwój wsi 2/2012

pdfLista rankingowa – Małe projekty 3/2012

pdfLista rankingowa – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 4/2012

pdfLista rankingowa – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 5/2012

Rok 2011

Lista rankingowa – Małe projekty

Lista rankingowa – Odnowa i rozwój wsi

Lista rankingowa – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lista rankingowa – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Rok 2010

Lista rankingowa – Male projekty

Lista rankingowa – Odnowa i rozwój wsi

Rok 2009

Lista rankingowa – Male projekty

Lista rankingowa – Odnowa i rozwój wsi