Zgodnie z kartami opisu operacji składanymi wraz z wnioskami Beneficjenci zobowiązani są do przygotowania sprawozdania merytorycznego ze zrealizowanych zadań w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” (Różnicowanie w kierunku działlności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty). Sprawozdania należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia operacji w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów, tel. 91 461 25 84, 504 062 884.

Poniżej znajduje się komplet plików do ściągnięcia wraz z załącznikami