1. Zgłoszenie i publikacja ogłoszeń drobnych jest bezpłatna
 2. Ogłoszenie publikowane jest wyłącznie w formie tekstowej (nie zamieszczamy znaków graficznych, zdjęć, rysunków)
 3. Tekst ogłoszenia może mieć maksymalnie 320 znaków włączając w to dane kontaktowe (np. numer telefonu)
 4. Ogłoszenie może mieć charakter stały i jednorazowy – opcję należy wybrać podczas dodawania ogłoszenia.
 5. Ogłoszenie mające charakter jednorazowy publikowane będzie jednokrotnie w najbliższym wydaniu gazety.
 6. Ogłoszenie mające charakter stały publikowane będzie w pięciu następujących po sobie wydaniach.
 7. Planowane miesiące publikacji kolejnych numerów to: lipiec/sierpień 2017, październik/listopad 2017, kwiecień/maj 2018, czerwiec/lipiec 2018, sierpień/wrzesień 2018.
 8. Ogłoszenie powinno być przyporządkowane do jednej z kategorii:
  • poprowadzę zajęcia//warsztaty – dla instruktorów i warsztatowców, którzy chcą zareklamować swoje usługi dla lokalnej społeczności
  • rękodzieło – dla osób zajmujących się tworzeniem rękodzieła,także na zamówienie
  • turystyka, agroturystyka, rekreacja, czas wolny – dla osób, które chcą przedstawić swoją ofertę spędzania wolnego lub wypoczynku
  • produkty i przetwory – dla osób, które chciałyby przedstawić ofertę sprzedaży
  • inne
 9. Ogłoszenie przyporządkowane do każdej z kategorii powinno mieć charakter oferty i być związane z obszarem wiejskim powiatu goleniowskiego
 10. Nie będą publikowane ogłoszenia:
  • szybko się dezaktualizujące/o krótkim czasie ważności (np. sprzedam samochód)
  • typu „Kupię”
  • dotyczące sprzedaży/kupna: maszyn, nieruchomości, elektroniki, ubrań oraz ogłoszenia o pracę

Redakcja zastrzega sobie prawo do decydowania o zamieszczeniu, kształcie, formie, ostatecznej treści, czasie publikacji ogłoszeń, a także do nieumieszczania ogłoszenia bez podawania żadnego powodu.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.