Wersja aktualna:
Regulamin organu decyzyjnego – obowiązuje od 31.10.2022 

Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 Podział i zakres zadań – obowiązuje od 31.10.2022
Załącznik nr 2 Deklaracja bezstronności – obowiązuje od 31.10.2022
Załącznik nr 3 Rejestr konfliktu interesu – obowiązuje od 31.10.2022
Załącznik nr 4 Wzór Uchwały Organu Decyzyjnego – obowiązuje od 31.10.2022
Załącznik nr 5 Wzór protestu – obowiązuje od 31.10.2022
Załącznik nr 6 Uchwała w trybie obiegowym – obowiązuje od 31.10.2022

Wersje archiwalne:
Regulamin organu decyzyjnego – obowiązuje od 08.08.2018 
Regulamin organu decyzyjnego – obowiązuje od 9.05.2017
Regulamin organu decyzyjnego – aneks do umowy 30.11.2016
Regulamin organu decyzyjnego
Załącznik nr 1 Podział i zakres zadań
Załącznik nr 2 Deklaracja bezstronności
Załącznik nr 3 Rejestr konfliktu interesu
Załącznik nr 4 Wzór Uchwały Organu Decyzyjnego
Załącznik nr 4 Wzór Uchwały Organu Decyzyjnego – obowiązuje od 9.05.2017
Załącznik nr 5 Wzór protest
Załącznik nr 5 Wzór protestu – obowiązuje od 9.05.2017
Załącznik nr 6 Uchwała w trybie obiegowym – obowiązuje od 08.08.2018