Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym

cze 4, 2020 w Publikacje

Beneficjencie zapoznaj się z materiałami i znajdź odpowiedzi na swoje pytania:

Jakie są zasady konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców?

Jak przebiega ustalenie wartości zadania?

Jak wygląda ocena postępowania?

Co powinno zawierać zapytanie ofertowe?

Jakie oferty podlegają odrzuceniu?

Jak wygląda zakończenie postępowania?

Co zawiera protokół sporządzony z przebiegu postępowania?

Co w przypadku zmiany umowy z wybranym wykonawcą?

Najczęściej występujące nieprawidłowości – omówione na przykładach

Prezentacja „Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań”

Więcej wiadomości