PROW 2014-2020

sty 23, 2015 w PROW 2014-2020
PROW 2014-2020

W mojej ocenie jest to jeden z ważniejszych dni na najbliższe sześć lat dla polskiego rolnictwa, dla realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w naszym kraju

powiedział minister rozpoczynając konferencję poświęconą ostatecznemu kształtowi nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że Polska, jako jedno z trzech pierwszych państw Unii Europejskiej otrzymała zatwierdzenie programu. Pod względem środków finansowych jest to największy program wśród krajów unijnych. Do dyspozycji beneficjentów jest w ramach PROW 2014-2020 około 13,5 mld euro.

W tej nowej perspektywie finansowej mamy łącznie w ramach PROW, płatności bezpośrednich i z polityki spójności ponad 42,4 mld euro, które powinny być wykorzystane na terenach wiejskich, w rolnictwie i przetwórstwie

zwrócił uwagę minister Marek Sawicki.

Najważniejszą dla nas sprawą było skonstruowanie nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tak, aby szczególnie wzmocnić współpracę poziomą między rolnikami, między przedsiębiorstwami, ale także współpracę pozioma i pionową w ramach łańcucha żywnościowego – podkreślił minister dodając – wierzę iż po tych sześciu latach będziemy mieli większą współodpowiedzialność producentów i przetwórców za kształtowanie rynku żywnościowego w Polsce, Europie i na świecie.

Drugim istotnym elementem, na który zwrócił uwagę szef resortu rolnictwa to nastawienie nowego PROW na ponowne i lepsze odczytanie oczekiwań i potrzeb konsumentów.

Kierujemy nasz nowy program do gospodarstw małych i średnich, którzy są naturalnymi producentami żywności podwyższonej jakości, w tym także żywności ekologicznej

powiedział minister.

Kolejnym zadaniem jest włączenie szeroko rozumianej społeczności wiejskiej w rozwój. Minister zwrócił uwagę, że dziś mamy już tylko 12 % rolników, utrzymujących się głównie z rolnictwa poniżej 8 %, a na terenach wiejskich rolnicy to niespełna 30 %. Dlatego też należy uczynić wszystko, aby wzrosła nie tylko atrakcyjność wsi jako miejsca zamieszkania, ale aby w przyszłości była to także atrakcyjność pracy. Temu będą służyły działania związane z tworzeniem miejsc pracy na wsi, z rozwojem usług i to nie tylko na rzecz rolników, ale także i innych mieszkańców wsi oraz mieszkańców miast.

Od wieków rolnictwo jest naturalnym strażnikiem środowiska naturalnego – podkreślił minister Marek Sawicki dodając – My, rolnicy, jak żadna inna grupa społeczno-zawodowa zdajemy sobie sprawę z tego, jak od jakości środowiska naturalnego zależy nasza przyszłość i nasza przyszła produkcja. Dlatego w tym programie działania o charakterze ekologicznym, działania o charakterze środowiskowym mają rzeczywiście swój ogromny udział.

Wiedząc o tym, że jesteśmy tylko czasowymi użytkownikami, dzierżawcami środowiska naturalnego od przyszłych pokoleń, musimy to środowisko w pełni produkcyjne pozostawić przyszłym pokoleniom po to, aby mogło się harmonijnie i dynamicznie rozwijać

powiedział minister Sawicki określając czwarte zadanie, jakie przyświecało konstruowaniu PROW na lata 2014-2020.

Szef resortu rolnictwa zwrócił również uwagę na to, że przy opracowywaniu programu brało udział kilkadziesiąt osób, a głównym koordynatorem unijnych negocjacji była radca generalny Zofia Krzyżanowska.

Szczegóły PROW 2014-2020 omówił w formie prezentacji dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich Dariusz Nieć.

Materiały z konferencji:
Broszura (.pdf 510,16 kB)
Prezentacja (.pdf 254,13 kB)
Materiał prasowy (.pdf 260,24 kB)

Więcej wiadomości