Zapytanie ofertowe nr 3/10/PW/WP

paź 29, 2013 w Włóczykije Pojezierza

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pełnienia funkcji koordynatora pomocniczego (współkoordynatora) projektu współpracy „Włóczykije Pojezierza” realizowanego w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013.

Termin składania ofert upływa 21.11.2013r. o godzinie 12.00 (decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły związane z zapytaniem oraz specyfikacją znajdują się w załączeniu.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Więcej wiadomości