Zapytanie ofertowe nr 2/10/PW/WP

paź 28, 2013 w Włóczykije Pojezierza

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie aplikacji mobilnej na platformy Android , iOS  dla projektu współpracy „Włóczykije Pojezierza”. Aplikacja powinna być dedykowana dla osób uprawiających różnorodne formy aktywności życiowej m.in. nordicwalking, turystyka rowerowa, kajakowa, piesza. Celem aplikacji jest dostarczenie użytkownikom praktycznych informacji i narzędzi, z których można skorzystać za pomocą urządzenia mobilnego. Aplikacja powinna być zbudowana w oparciu o najnowocześniejsze technologie i trendy w dziedzinie projektowania aplikacji mobilnych oraz powinna mieć atrakcyjną szatę graficzną. Aplikacja swoim zasięgiem musi obejmować m.in. teren województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego.

Szczegóły związane z zapytaniem oraz specyfikacją znajdują się w załączeniu.

Termin składania ofert upływa w dniu 5 listopada 2013r. o godzinie 15:00, decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

docxZapytanie ofertowe nr 2/10/PW/WP

Więcej wiadomości