Zapytanie ofertowe nr 1/10/PW/WP

paź 28, 2013 w Włóczykije Pojezierza

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę zebrania i wykonania dokumentacji na trasach turystycznych wraz z opisem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych okolic, przez które przebiegają ścieżki turystyczne dla gmin obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego tj. dla gmin: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Stepnica, Osina, Przybiernów, dla projektu współpracy „Włóczykije Pojezierza”.

Termin składania ofert upływa w dniu 5 listopada 2013 r. o godzinie 15:00, decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły związane z zapytaniem oraz wzór oferty znajdują się w załączeniu.

docxZapytanie ofertowe nr 1/10/PW/WP

docWzór oferty

Więcej wiadomości