Pierwsze szkolenie mające za zadanie podniesienie kwalifikacji zawodowych osób sprawujących opiekę nad świetlicami oraz urozmaicenie prowadzonych przez nie zajęć odbyło się 05-06.11.2011 r. Podczas kursu przeszkolonych zostało 40 osób, które brały udział w warsztatach o następującej tematyce:
1. warsztaty z umiejętności wychowawczych (jak zachęcić do odrabiania lekcji, jak postępować w trudnych sytuacjach z trudną młodzieżą),

  1. florystyka,
  2. decoupage,
  3. malowanie na szkle,
  4. carving (rzeźbienie z warzyw i owoców),
  5. klanza czyli proste gry i zabawy integracyjne,
  6. warsztaty ekologiczne – dobre rady na odpady,
  7. garncarstwo ręczne

Działanie zostało dofinansowane ze środków Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, schemat III, w ramach realizacji zapisów Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011 w kwocie 24.958,38 zł.

Kolejne szkolenie odbyło się w dniach 2-3 marca 2013 r. w Goleniowie w postaci dwudniowych warsztatów. Uczestnicy pod okiem ekspertów brali udział w warsztatach z zakresu: malowania na szkle, decupage’u, filcowania, florystyki, garncarstwa. Ponadto za pomocą technik wychowawczych – metody postępowania z dziećmi i młodzieżą – omawiano problemy wychowawcze występujące w pracy świetlicowych. Szkolenie miało na celu podniesienie kwalifikacji osób pracujących w środowisku wiejskim i sprawujących opiekę nad świetlicą. Warsztaty adresowane były do animatorów świetlic z całego Województwa Zachodniopomorskiego. Wzięło w nich udział 45 osób.

Zobacz wszystkie wpisy na temat KŚ

Szczegóły projektu
  • 4 grudnia 2014Data:
Lubię to?
Więcej opcji udostępniania

Pierwsze szkolenie mające za zadanie podniesienie kwalifikacji zawodowych osób sprawujących opiekę nad świetlicami oraz urozmaicenie prowadzonych przez nie zajęć odbyło się 05-06.11.2011 r. Podczas kursu przeszkolonych zostało 40 osób, które brały udział w warsztatach o następującej tematyce: 1. warsztaty z umiejętności wychowawczych (jak zachęcić do odrabiania lekcji, jak postępować w trudnych sytuacjach z trudną młodzieżą),…