Prowadzony od marca do września 2010 r. cykl edukacyjny dla liderów z małych społeczności województwa zachodniopomorskiego składał się z czterech modułów tematycznych. Podczas pierwszego z nich uczestnicy mogli prześledzić predyspozycje do bycia liderem, zweryfikować wiedzę, umiejętności, postawy, mocne i słabe strony do pełnienia roli organizatora. Drugi pozwolił poznać czym jest społeczność lokalna, modele, czynniki wspierające i hamujące rozwój. Trzeci pozwolił odpowiedzieć na pytanie dlaczego ludzie chcą działać na rzecz swojej społeczności, motywacje i bariery dla partycypacji obywatelskiej. Ostatnim był moduł wyjazdowy. Podczas wizyty studyjnej na Pomorzu – w Zaułku Benowo i Słonecznikowej Wiosce w Gogolewku uczestnicy nabywali umiejętności pracy z zarządzania projektem, pozyskiwania zasobów w swoim środowisku oraz poznawali praktyki w środowiskach o podobnej wielkości, w których liderzy, animatorzy, instytucje pracują na rzecz rozwoju. W I edycji wzięły udział 22 osoby z obszaru powiatu goleniowskiego LGD.

Druga edycja Szkoły Animatorów Wiejskich odbyła się od maja do października 2011 r. Każdy z trzech stacjonarnych trzydniowych modułów szkoleniowych odbył się na terenie innego LGD ostatni – wyjazdowy poza nasze województwo. W szkoleniu wzięło udział 19 osób z 7 LGD.

Kolejna edycja odbyła się od października do grudnia 2012 r. Tym razem trzy moduły tematyczne odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie. Natomiast moduł IV miał formę przedstawienia działań animacyjnych podczas wizyty studyjnej po województwie zachodniopomorskim. Jej uczestnicy odwiedzili Korytowo, Borne Sulinowo, Szczecinek, Juchowo, Sławoborze, Tarnowo, Radowo Małe. W szkoleniu wzięło udział 26 osób z 8 LGD.

Od września do listopada 2013 r. trwała IV edycja Szkoły Animatorów Wiejskich, w której uczestniczyły 26 osób z 6 LGD. Oprócz trzech modułów warsztatowych podczas wizyty studyjnej uczestnicy zapoznali się z działaniami animacyjnymi w miejscowościach, Radowo Małe, Rokosowo, Juchowo, Borne Sulinowo, Szczecinek, Korytowo oraz zapoznali się ze sposobami pozyskiwania zasobów w swoim środowisku.


Oprócz powyższych działań w marcu 2012 r. zrealizowane zostały dwa działania tego typu dla społeczności z obszaru naszej LGD w Kościuszkach i Stepnicy, w których wzięło udział 35 osób.

Zobacz wszystkie wpisy na temat SAW

Szczegóły projektu
  • 4 grudnia 2014Data:
Lubię to?
Więcej opcji udostępniania

Prowadzony od marca do września 2010 r. cykl edukacyjny dla liderów z małych społeczności województwa zachodniopomorskiego składał się z czterech modułów tematycznych. Podczas pierwszego z nich uczestnicy mogli prześledzić predyspozycje do bycia liderem, zweryfikować wiedzę, umiejętności, postawy, mocne i słabe strony do pełnienia roli organizatora. Drugi pozwolił poznać czym jest społeczność lokalna, modele, czynniki wspierające…