Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł operacji: Zakup sprzętu nagłaśniającego

Umowy przyznania pomocy nr: 01173-6930-UM1641925/14 z dnia 18.06.2014r.

Kwota do refundacji: 23 701,59 zł

Beneficjent: Goleniowski Dom Kultury

Zakupiono następujący sprzęt:
– Mikrofon Shure Beta 52 – 1 szt.
– Mikrofon Shure Beta 57 – 1 szt.
– Mikrofon Shure Beta 58 – 1 szt.
– Mikrofon Shure SM 57 – 2 szt.
– Mikrofon Shure SM 58 – 2 szt.
– Mikrofon Shure SM 81 – 4 szt.
– Mikrofon ATM 350 – 1 szt.
– Radial Pro 48 – Dibox aktywny 4 szt.
– Radial Pro AV1 – jednokanałowy pasywny dibox -1 szt.
– Statyw mikrofonowy wysoki -4 szt.
– Statyw mikrofonowy niski -2 szt.
– Multicor; komplet -2 szt. długość 30m
– Odtwarzacz CD/MP3/USB – 1 szt.
– Kolumna Yamaha MSR 400 s – aktywna -2 szt.
– Kable mikrofonowe 5szt/5m, 5szt/9m – 10 szt.
– Mikrofony bezprzewodowe zestaw 1 szt.

Sprzęt będzie udostępniany mieszkańcom obszaru LGD, radom sołeckim i stowarzyszeniom działającym na obszarach wiejskich na potrzeby organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych (decydować będzie kolejność zgłoszenia).


Szczegóły projektu
  • 22 marca 2016Data:
Lubię to?
Więcej opcji udostępniania

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi…