Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł operacji: Zakup mobilnego placu zabaw dla dzieci z obszarów wiejskich Gminy Goleniów

Umowy przyznania pomocy nr: 01148-6930-UM1641916/14 z dnia 18.06.2014r.

Kwota do refundacji: 14 568,00 zł

Beneficjent: Goleniowski Dom Kultury

Grupa docelowa – mieszkańcy obszaru LGD.
1. Zakup namiotów o wymiarach 3m x 6 m Typu „szybki montaż” szt.2
2. Zakup dmuchanych placów zabaw szt.3
3. Zakup mega klocków 15 elementowych – 1 komplet – klocki piankowe
4. Zakup zestawu 11 elementowego- 1 komplet – klocki piankowe
5. Zakup zestawu KOT-TUNEL- 1 komplet – klocki piankowe
6.Zakup ścianek konstrukcyjnych WP szt. 9
7.Zakup mini piekarnika szt. 2
8.Zakup kuchenki mikrofalowej szt. 1
9. Zakup projektora multimedialnego szt. 1
10. Zakup netbooka szt. 1

Sprzęt będzie udostępniany radom sołeckim, organizacjom pozarządowym działającym na wsi na potrzeby organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych.

Szczegóły projektu
  • 22 marca 2016Data:
Lubię to?
Więcej opcji udostępniania

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi…