Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Konkurs nr 3/2022/K
Termin składania wniosków: od 21 listopada 2022r. do 7 grudnia 2022r.
Wysokość limitu środków: 304 710,91 EUR (w przeliczeniu na PLN po indykatywnym kursie 4,0 limit wynosi: 1 218 843,64 PLN) (więcej…)

Więcej

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lider Powiatu Goleniowskiego na lata 2014-2020 (LSR) i zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonego dokumentu:

Lokalna Strategia Rozwoju

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia Lider Powiatu Goleniowskiego na formularzu zmian w LSR (do pobrania poniżej), osobiście lub mailowo: biuro@liderpowiatu.pl do 02 listopada 2022 r. do godz. 10.00.

Formularz zgłaszania uwag do LSR

Jednocześnie informujemy, iż uwagi do LSR zbierane są na bieżąco tylko i wyłącznie na formularzu udostępnionym przez LGD na stronie www.liderpowiatu.pl

Więcej

Warsztaty EKOdziecko w Goleniowie w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

W poniedziałek 17 października w Goleniowie odbyły się warsztaty EKOdziecko, podczas których dzieci wraz z wolontariuszami sadziły krzewy, drzewa i kwiaty. Zanim jednak dzieci wzięły udział w realizacji nasadzeń dowiedziały się czym jest ekologia, ochrona środowiska, jak segregować odpady i jak dbać o przyrodę, a to wszystko odbyło się w formie ćwiczeń, pokazów, gier i zabaw ekologicznych.

”Projekt sfinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030”

Więcej