Stanowisko: Obsługa księgowa (księgowa i kadrowa)

sie 17, 2009 w Praca w LGD

 lgd_top


Wymagania wobec kandydata:

WYMAGANIA KONIECZNE:


 • wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji
 • biegła obsługa komputera (programy księgowe) i Internetu
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości oraz prawa podatkowego i prawa pracy

 

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • kwalifikacje do samodzielnego prowadzenie księgowości (doświadczenie min.5 letnie)
 • doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości organizacji pozarządowych i rozliczaniu projektów z Unii Europejskiej
 • znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej (zwłaszcza z zakresu programu związanego bezpośrednio ze stanowiskiem)
 • mile widziane prawo jazdy kat. B

 

Zadania:

 • prowadzenie bieżących spraw związanych z księgowością i kadrami
 • współpraca z Specjalistą ds. Organizacji, finansów i programów pomocowych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • sporządzanie bilansów
 • prowadzenie kasy

 

Warunki zatrudnienia:

 •  umowa zlecenie

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny
 • życiorys – curriculum vitae
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • dokumenty poświadczające staż pracy, jeżeli są
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • oświadczenie o znajomości przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin powiatu Goleniowskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.?

 

Etapy konkursu:

 • Złożenie dokumentów przez Kandydatów i ich weryfikacja
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Ogłoszenie wyników


Termin i miejsce składania dokumentów na stanowisko:

Do dnia 2 września do godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, ul. Słowackiego 1; 72-100 Goleniów.


Goleniów, 17 sierpnia 2009r.


W imieniu Zarządu LGD:

Prezes Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego – Zbigniew Łukaszewski

Członek Zarządu – Monika Leńczuk – Janus


praca_logotypy

Więcej wiadomości