SCHEMAT II

sty 4, 2009 w Historia LGD

Rrozpoczął się rok po Schemacie I.

Ile: 13,3 mln euro
Dla kogo: utworzone w Schemacie I Lokalne Grupy Działania (LGD)
Na jakie działania:
– wsparcie działalności LGD na rzecz realizacji strategii
– promocja obszarów wiejskich
– mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich
– upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności wiejskiej
Maksymalne dofinansowanie projektu: 750.000 zł

Więcej wiadomości