Lokalna Grupa Działania – Pilotażowy program Leader+

sty 18, 2010 w Historia LGD

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin: Goleniów, Osina, Przybiernów, Stepnica
dziś: Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

szanse_pasek

Trochę historii
2 listopada 2004 r. – decyzja o podjęciu działań w ramach programu LEADER+ (Dorota Rybarska-Jarosz, Zbigniew Łukaszewski, Krzysztof Zajko)
23 listopada 2004 r. – podpisanie Listu Intencyjnego przez Gminy : Goleniów, Osina, Przybiernów, Stepnica, Stowarzyszenie Odnowy Wsi Grodnica – Kliniska Wielkie, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Brama Vitae – Goleniów

Schemat I

29 grudnia 2004 r. – złożenie wniosku w Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie (FAPA – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa). Projekt obejmuje 45.114 osób, przy kosztach kwalifikowanych wynoszących 111.310 zł.
12 sierpnia 2005 r. – podpisanie umowy w Warszawie pomiędzy Gminą Goleniów a FAPA (Nr umowy: L/01/066/2005).
[Obszar partnerstwa „Szanse Bezdroży Gmin: Goleniów, Osina, Przybiernów, Stepnica” – mapa lokalizacja Gminy Goleniów]

Czas – START: Konferencja „Szanse Bezdroży” w Goleniowie, w dniach 19-20 sierpnia 2005 r.

 {morfeo 1}
Seminarium „Leader+ w Polsce i w Europie” w Goleniowie, w dniu 10 września 2005 roku oraz dziesiątki bezpośrednich spotkań we wsiach i gminach

Decyzja o założeniu Stowarzyszenia: 3 listopada 2005 roku

Zebranie założycielskie: 29 listopada 2005 roku

14 marca 2006 r. – Dokonanie wpisu – nr KRS 0000252151

20 marca 2006 r. – kontrola przez FAPA dokumentacji i realizacji projektu – wynik pozytywny

23 marca 2006 r. – złożenie wniosku o płatność końcową w ramach I schematu na kwotę 82.648,36 zł.

31 marca 2006 r. – otrzymanie numeru identyfikacyjnego. REGON: 320178530

28 kwietnia 2006 r. – nadanie NIP: 8561764213

{morfeo 2}

Schemat II

Kwiecień 2007 – Luty 2008 – realizacja projektu na kwotę 744.250 zł na terenie Gmin Goleniów, Osina, Przybiernów, Stepnica

Zadanie zrealizowane w ramach II Schematu:
1. Szkolenia w zakresie pisania projektów dla 180 osób – mieszkańcy zawiązują stowarzyszenia, zaczynają sami pozyskiwać środki finansowe

{morfeo 3}
2. Warsztaty interpersonalne dla 35 osób – nastąpił wzrost wzajemnego zaufania i realizacja działań podejmowanych wspólnie przez grupy wsi
{morfeo 4}
3. 14 warsztatów z rękodzielnictwa i rzemiosła dla 150 osób
(wikliniarstwo, florystyka, estetyzacja wsi, dekorowanie potraw, hodowla ślimaków, decoupage, sianognioty, frywolitki, kurs na kierowników wycieczek szkolnych, gobeliny, obrazy ze skóry, malowanie na szkle, sztuka tworzenia witraży, agroturystyka)
{morfeo 5}
4. Warsztaty „Dobra Praktyka Agroturystyczna” dla 40 osób – przygotowujące do otwarcia działalności
{morfeo 6}
5. Szkolenia w ramach projektu „Wolontariusz – mój przyjaciel” – tworzenie sieci wolontariatu i banków czasu na obszarze LGD – zaangażowanych ponad 800 osób
6. Szkolenia w ramach wspierania niezależnych inicjatyw młodzieży i dorosłych (zgodnych ze ZSROW) – podjęto 20 inicjatyw edukacyjnych, m. in. jazda konna, grupy śpiewacze i inne
{morfeo 7}
7. Przygotowaliśmy dokumentacje i ekspertyzy, związane z Centrum Aktywności Lokalnej w Osinie, stanicy wędkarskiej w Przybiernowie, amfiteatru w Przybiernowie, Centrum Aktywności Regionalnej (LGD) w Danowie, amfiteatru w Stepnicy.
8. Wykonywaliśmy usługi doradcze w zakresie tworzenia grup producenckich, rzemieślniczych, mikro-przedsiębiorstw oraz aplikacji o środki UE i produkcji żywności ekologicznej
9. Wsparliśmy organizację 67 festynów wiejskich
{morfeo 8}
10. Działania promocyjne LGD, w tym: druki ulotek, ogłoszenia w prasie, strona internetowa, materiały promocyjne, np. koszulki, torby, kubki, banery i inne
11. Opracowanie i wytyczenie szlaku rowerowego „Po bezdrożach”. Wykonanie 25 tablic informacyjnych i oznakowanie szlaku
12. Współpraca z LGD w Niemczech i organizacja nauki serowarstwa w Niemczech i Polsce – wyjazdy studyjne
13. Udział w targach – promocja LGD w Szczecinie, Barzkowicach i w Goleniowie
{morfeo 9}
Proces rozszerzania Stowarzyszenia o gminy Nowogard i Maszewo – służyły temu warsztaty, wspólnie tworzone podstawy dla Lokalnej Strategii Rozwoju
{morfeo 10}
Dziś LGD zrzesza w Stowarzyszeniu 60 osób reprezentujących cały Powiat Goleniowski. Swoim działaniem obejmuje 56 519  mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Ponadto braliśmy udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych (Mielno, Barlinek, Kamień Śląski, Pinnow, Criewen, Prenzlau, Templin) oraz organizowaliśmy wyjazdy studyjne (Kotlina Kłodzka).

{morfeo 11}

Więcej wiadomości