Nabór wniosków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” nr konkursu 7/2013

kwi 8, 2013 w Mikroprzedsiębiorstwa

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju?
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania ?Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:

od 22 kwietnia 2013 r. do 09 maja 2013 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Szanse Bezdroży, Plac Bramy Wolińskiej 1, w Goleniowie  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD. Wnioski powinny znajdować się w skoroszytach.

 Limit dostępnych środków : 350 000,00 zł

Minimalne wymagania – wniosek złożony w ramach działania ?Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw? będzie oceniany w oparciu o lokalne kryteria wyboru operacji, które są określone w LSR. Minimum punktowe, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji ? wynosi 30 %.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

Stowarzyszenia ? Szanse Bezdroży www.szansebezdrozy.pl w dziale ?Ogłoszenia o naborach” – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl

Informacje udzielane są w biurze LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Pytania należy kierować na adres email: biuro@szansebezdrozy.pl lub telefonicznie; 91 461 25 84 lub 504 062 884.

UWAGA !

Informujemy, iż 12 kwietnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. zmieniające pierwotne rozporzadzenie w sparwie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finasowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW 2007-2013. W związku z tym, iż LGD według obowiązujących procedur zamieszcza  na swojej stronie internetowej dokumentację naborową 14 dni przed rozpoczęciem terminu naborów czyli w przypadku obecenego konkursu 8 kwietnia 2013 r. obowiązujące wtedy dokumenty nie są już aktualne.

Według informacji zamieszczonej na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowe formularze wniosku dotyczą i obowiązują wnioskodawców, którzy składają wnioski o przyznanie pomocy w ramach naborów:

  • rozpoczętych 12 kwietnia 2013 r. i później oraz
  • rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 12 kwietnia 2013 r.

W związku z powyższym udostępniamy link do strony ARiMR aby wnioskodawcy pobierali najnowszą wersje wniosków http://www.arimr.gov.pl/?id=1464

Jednocześnie informujemy, iż do wniosku konieczne jest dołączenie Karty opisu operacji jako dokumentu niezbędengo przy ocenie wniosków przez Radę LGD. 

Karta opisu operacji  Karta_opisu_operacji_2013.doc 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. poz.339)  rozp_2013.pdf 

Jeżli beneficjenci uzupełnili wnioski na starej wersji bedą poproszeni o jej zmianę w uzupełnieniach na etapie weryfikacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizcji Rolnictwa 

Dokumenty do pobrania dotyczące działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw”  Dok_nab_ Tworzenie_ .zip (obowiązujące do 12 kwietnia 2013 r.)

Poradnik beneficjenta do działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883)

Rozporządzenie

Rozporzadzenie_Ministra_Rolnictwa_z_dnia_17_lipca_2008

Rozporządzenie – zmiania

Rozporządzenie_Ministra_Rolnictwa_z_dnia_24_marca_2009

Rozporządzenie – zmiania

Rozporządzenie_Ministra_Rolnictwa_z_dnia_24_marca_2010

Rozporządzenie – zmiana

Rozporządzenie_Ministra_Rolnictwa_z_dnia_10_marca_2011

Więcej wiadomości