Włóczykije Pojezierza – podsumowanie

Serdecznie zapraszamy do udziału w drużynowych mistrzostwach Nordic Walking oraz konferencji podsumowującej projekt „Włóczykije Pojezierza”, realizowany we współpracy 5 LGD. Wydarzenie odbędzie się 13 września 2014 r.  w Barlinku na Stadionie Miejskim im .Bronsława Bagińskiego przy ul. Sportowej 1. W programie m.in. prezentacja aplikacji turystycznej na Android i iOS – Polskie Trasy, wykłady na temat Nordic Walking, program artystyczny na scenie oraz mistrzostwa Nordic Walking z nagrodami dla najlepszej drużyny – 5 profesjonalnych kijków Nordic Walking oraz puchary dla zwycięzców. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają medale uczestnictwa z logo projektu.

Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o zgłoszenie się drogą mailową lub telefonicznie w biurze LGD – tel. +48 91 461 25 84, +48 504 062 884 lub biuro@szansebezdrozy.pl. Koszt wyjazdu – 20 zł/osobę. Na zgłoszenia czekamy do 3 września. Materiały do pobrania:

pdfinformacja o mistrzostwach w Nordic Walking
dockarta zgłoszeniowa dla drużyny

Więcej

Zapytanie ofertowe nr 3/10/PW/WP

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pełnienia funkcji koordynatora pomocniczego (współkoordynatora) projektu współpracy „Włóczykije Pojezierza” realizowanego w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013.

Termin składania ofert upływa 21.11.2013r. o godzinie 12.00 (decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły związane z zapytaniem oraz specyfikacją znajdują się w załączeniu.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Więcej

Zapytanie ofertowe nr 2/10/PW/WP

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie aplikacji mobilnej na platformy Android , iOS  dla projektu współpracy „Włóczykije Pojezierza”. Aplikacja powinna być dedykowana dla osób uprawiających różnorodne formy aktywności życiowej m.in. nordicwalking, turystyka rowerowa, kajakowa, piesza. Celem aplikacji jest dostarczenie użytkownikom praktycznych informacji i narzędzi, z których można skorzystać za pomocą urządzenia mobilnego. Aplikacja powinna być zbudowana w oparciu o najnowocześniejsze technologie i trendy w dziedzinie projektowania aplikacji mobilnych oraz powinna mieć atrakcyjną szatę graficzną. Aplikacja swoim zasięgiem musi obejmować m.in. teren województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego.

Szczegóły związane z zapytaniem oraz specyfikacją znajdują się w załączeniu.

Termin składania ofert upływa w dniu 5 listopada 2013r. o godzinie 15:00, decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

docxZapytanie ofertowe nr 2/10/PW/WP

Więcej

Zapytanie ofertowe nr 1/10/PW/WP

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę zebrania i wykonania dokumentacji na trasach turystycznych wraz z opisem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych okolic, przez które przebiegają ścieżki turystyczne dla gmin obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego tj. dla gmin: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Stepnica, Osina, Przybiernów, dla projektu współpracy „Włóczykije Pojezierza”.

Termin składania ofert upływa w dniu 5 listopada 2013 r. o godzinie 15:00, decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły związane z zapytaniem oraz wzór oferty znajdują się w załączeniu.

docxZapytanie ofertowe nr 1/10/PW/WP

docWzór oferty

Więcej

Zapytanie ofertowe dot. usługi przewozu osób

Zapraszamy do składania ofert  na wyłonienie Wykonawcy usługi przewozu osób w ramach projektu współpracy „Włóczykije Pojezierza”  realizowanego w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013.

Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu osób na trasie Goleniów woj. zachodniopomorskie – Barlinek  województwo zachodniopomorskie (ok. 230 km w obydwie strony).

Termin składania ofert upływa w dniu 24 lipca 2013r. o godzinie 15:00, decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły związane z zapytaniem oraz wzór oferty znajdują się w załączeniu.

Zapytanie ofertowe transport

Wzór oferty

Więcej