Szkoła Animatorów Wiejskich 2014

W imieniu Stowarzyszenia Brama Vitae zapraszamy wszytkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Szkoły Anamtorów Wiejskich. 

Szkoła Animatorów Wiejskich jest adresowana do osób pracujących na co dzień w środowisku wiejskim: sołtysów, członków  Rad Sołeckich,  pracowników świetlic lub zwyczajnie osób aktywnych społecznie – czyli osób chcących podnieść swoje kompetencje.

Celem szkolenia jest pogłębianie wiedzy uczestników na temat mobilizowania mieszkańców małych społeczności do podejmowania i prowadzenia działalności społecznej poprzez poszukiwanie edukacyjno-społecznych metod rozwijania kapitału społecznego, kulturowego i ludzkiego, ukierunkowanych na pobudzenie rozwoju i przedsiębiorczości środowisk i wspólnot lokalnych.

Uczestnicy:

 – 1 grupa 20 – osobowa

Harmonogram :

– 3 szkolenia trzydniowe (po 20 h szkoleniowych każde, zajęcia prowadzone przez 2 wykładowców), w tym podczas jednego szkolenia odbędzie się wizyta studyjna do Mielna Pyrzyckiego z prezentacjami dobrych praktyk.

Moduły:

 I. . Ja jako organizator środowiska lokalnego we współpracy z innymi. Komunikacja interpersonalna, współpraca w grupie.

14-16 marzec 2014 r.; miejsce Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów

Prześledzenie predyspozycji do bycia liderem-organizatorem, wiedza, umiejętności, postawy, mocne i słabe strony do pełnienia roli organizatora, indywidualny plan rozwoju osobistego.

Komunikacja jako podstawowa kompetencja lidera-organizatora – elementy komunikacji interpersonalnej w praktyce. Jak budować współpracę w grupie.

II. Rozpoznanie środowiska lokalnego. Od aktywności do rozwoju – rozwój społeczności lokalnej

28 – 30 marzec 2014, miejsce: Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów

Poznanie czym jest społeczność lokalna, modele, czynniki wspierające

i hamujące rozwój. Diagnoza potencjału środowiska, poznawanie jego mocnych i słabych stron, tworzenie mapy zasobów i potrzeb.

III. Mobilizowanie ludzi do działania. Budowanie lokalnego partnerstwa

11-13 kwietnia 2014 r. , miejsce: Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów

Poznanie, dlaczego ludzie chcą działać na rzecz swojej społeczności, motywacje i bariery dla partycypacji obywatelskiej. Praca z i poprzez grupy, tworzenie  i rozwój wolontariatu. Rozwijanie komunikacji w środowisku.  Organizacja imprez i wydarzeń integracyjnych. Inicjowanie i rozwój organizacji pozarządowych (w tym  w szczególności organizacji społecznościowych).

Dlaczego budujemy partnerstwa, cele partnerstwa, proces budowania partnerstwa. Identyfikacja partnerów, umiejętności prowadzącego partnerstwa. Zarządzanie partnerstwem (formalne i nieformalne). Wolontariat: Etapy organizowania wolontariatu i indywidualny program wolontarystyczny.

Podczas III-go modułu odbędzie się wizyta w Mielnie Pyrzyckim: Spotkanie z lokalnymi animatorami ze Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Niebanalnych.

Organizatorzy zapewniają: noclegi, wyżywienie, trenerów, materiały warsztatowe, transport na wizycie studyjnej

Po stronie uczestników: dojazd na miejsce we własnym zakresie.

Proszę o zgłaszanie osób chętnych emailowo bramavitae@o2.pl, bramavitae@tlen.pl, biuro@szansebezdrozy.pl, telefonicznie pod numerem  telefonu 605 426 469 lub 603 586 815 lub osobiście do dnia 7 marca 2014 r. pod adresem Plac Bramy Wolińskiej 1, 72-100 Goleniów lub ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów.

Osoby do kontaktu Bartosz Mazurczak lub Zbigniew Łukaszewski

Serdecznie zapraszamy!!!!!

Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne Brama Vitae  oraz Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

Więcej

Szkoła Animatorów Wiejskich 2013

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego ponownie organizuje bezpłatne Szkolenia  Animatorów Wiejskich (SAW). Zapraszamy do udziału sołtysów, osoby z Rad sołeckich lub wszystkich innych chętnych aktywnie działających w swoich środowiskach lokalnych.

Jeśli chcesz zostać uczestnikiem i poznać program – czytaj więcej !

 

Uczestnicy:

– 1 grupa 24 – osobowa

Harmonogram :

? 3 szkolenia trzydniowe (po 17 h szkoleniowych każde, zajęcia prowadzone przez 2 wykładowców), w tym jedno ma charakter wizyty studyjnej, z prezentacjami dobrych praktyk.

Moduły:

I. Warsztatowy; temat: Ja jako organizator środowiska lokalnego we współpracy z innymi. Komunikacja interpersonalna, współpraca w grupie.

Termin i miejsce: 27 ? 29 września 2013 r.; miejsce Ośrodek Szkoleniowo- Kolonijny Czarnocin, Czarnocin 2, 72-112 Stepnica

Prześledzenie predyspozycji do bycia liderem-organizatorem, wiedza, umiejętności, postawy, mocne i słabe strony do pełnienia roli organizatora, indywidualny plan rozwoju osobistego. 

Komunikacja jako podstawowa kompetencja lidera-organizatora ? elementy komunikacji interpersonalnej w praktyce. Jak budować współpracę w grupie?

II. Warsztatowy; temat: Rozpoznanie środowiska lokalnego. Od aktywności do rozwoju ? rozwój społeczności lokalnej.

Termin i miejsce: 11 ? 13 październik 2013 r. miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie  ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów

Poznanie czym jest społeczność lokalna, modele, czynniki wspierające
i hamujące rozwój. Diagnoza potencjału środowiska, poznawanie jego mocnych i słabych stron, tworzenie mapy zasobów i potrzeb.

III. Wyjazdowy ? przedstawienie działań animacyjnych (wizyta studyjna po woj. Zachodniopomorskim: Goleniów ? Radowo Małe ? Rokosowo ? Juchowo ? Borne Sulinowo-Szczecinek ? Korytowo ? Goleniów  

Termin: 19 -20 października 2013 r.

Moduł wyjazdowy ma na celu pokazanie dobrych praktyk i działań animacyjnych, które są realizowane na terenie naszego województwa.

Wyjazd i spotkania maja na celu przedstawić zrealizowane projekty animacyjne, pokazanie umiejętności pozyskiwania zasobów w swoim środowisku. Pozwolą na porównanie zdolności oceny skuteczności swoich działań w porównaniu z działaniami innych. Dobre praktyki ? wizyty  w środowiskach o podobnej wielkości, w których liderzy, animatorzy, instytucje pracują na rzecz rozwoju.

IV. Warsztatowy; temat: Mobilizowanie ludzi do działania. Budowanie lokalnego partnerstwa

Termin i miejsce: 8 ? 10  listopad  2013r; miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie  ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów

Poznanie, dlaczego ludzie chcą działać na rzecz swojej społeczności, motywacje i bariery dla partycypacji obywatelskiej. Praca z i poprzez grupy, tworzenie  i rozwój wolontariatu. Rozwijanie komunikacji w środowisku.  Organizacja imprez i wydarzeń integracyjnych. Inicjowanie i rozwój organizacji pozarządowych (w tym  w szczególności organizacji społecznościowych).

Budowa, cele i proces budowania partnerstwa. Zarządzanie partnerstwem (formalne i nieformalne). Wolontariat: Etapy organizowania wolontariatu i indywidualny program wolontarystyczny.

  Deklaracje_uczestnictwa_SAW_2013.doc – pobierz

Proszę o zgłaszanie osób chętnych do biura LGD Brama Wolińska  lub emailowo  biuro@szansebezdrozy.pl lub telefonicznie pod numerem  telefonu 91 461 25 84 lub 504 062 884 do dnia 6 września 2013 r.

Osoba do kontaktu Kinga Huber-Mazurczak.

Więcej

Szkoła Animatorów Wiejskich 2012

Zapraszamy  do udzialu w kolejnej edycji Szkoły Animatorów Wiejskich.

Szkoła Animatorów Wiejskich jest adresowana do osób pracujących na co dzień
w środowisku wiejskim: sołtysów, członków/iń Rad Sołeckich, pracowników świetlic
lub zwyczajnie osób aktywnych społecznie ? czyli osób chcących podnieść swoje kompetencje.

Szkołę będziemy realizować metodami aktywnymi, wykorzystując autorski program Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Szkolenia bedą finasowane przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Ze względu na niekwlifikowalność VAT uczestnictwo w szkoleniach jest płatne – 150,00 zł od osoby za 4 moduły. Po ukonczeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat.

Poniżej program i opis modułów

Moduły:

I. Ja jako organizator środowiska lokalnego we współpracy z innymi. Komunikacja interpersonalna, współpraca w grupie

  26-28 październik 2012r.; miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie,
ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów

 Prześledzenie predyspozycji do bycia liderem-organizatorem, wiedza, umiejętności, postawy, mocne i słabe strony do pełnienia roli organizatora, indywidualny plan rozwoju osobistego.

Komunikacja jako podstawowa kompetencja lidera-organizatora ? elementy komunikacji interpersonalnej w praktyce. Jak budować współpracę w grupie.

 II. Rozpoznanie środowiska lokalnego. Od aktywności do rozwoju ? rozwój społeczności lokalnej

16-18 listopad 2012 r. miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie,
ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów

Poznanie czym jest społeczność lokalna, modele, czynniki wspierające
i hamujące rozwój. Diagnoza potencjału środowiska, poznawanie jego mocnych i słabych stron, tworzenie mapy zasobów i potrzeb

III. Moduł wyjazdowy ? przedstawienie działań animacyjnych (wizyta studyjna po woj. Zachodniopomorskim: Korytowo, Borne Sulinowo, Szczecinek, Juchowo, Sławoborze, Tarnowo, Radowo Małe.

23-25 listopad 2012 r.

Moduł wyjazdowy ma na celu pokazanie dobrych praktyk i działań animacyjnych, które są realizowane na terenie naszego województwa.

Wyjazd i spotkania maja na celu przedstawić zrealizowane projekty animacyjne, pokazanie umiejętności pozyskiwania zasobów w swoim środowisku. Pozwolą na porównanie zdolności oceny skuteczności swoich działań w porównaniu z działaniami innych. Dobre praktyki ? wizyty w środowiskach o podobnej wielkości, w których liderzy, animatorzy, instytucje pracują na rzecz rozwoju.

i nieformalne).

IV. Mobilizowanie ludzi do działania. Budowanie lokalnego partnerstwa

30 listopad ? 02 grudnia 2012r; miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie,
ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów

Poznanie, dlaczego ludzie chcą działać na rzecz swojej społeczności, motywacje i bariery dla partycypacji obywatelskiej. Praca z i poprzez grupy, tworzenie  i rozwój wolontariatu. Rozwijanie komunikacji w środowisku.  Organizacja imprez i wydarzeń integracyjnych. Inicjowanie i rozwój organizacji pozarządowych (w tym  w szczególności organizacji społecznościowych).

Dlaczego budujemy partnerstwa, cele partnerstwa, proces budowania partnerstwa. Identyfikacja partnerów, umiejętności prowadzącego partnerstwa. Zarządzanie partnerstwem (formalne

 Program Szkoły Animatorów Wiejskich 2012

Osoby zainteresowane proszone są o emailowe zgłaszanie do biura LGD z dopiskiem Zgłoszenie na SAW 2012. Prosimy o podawanie swoich danych imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres email.

Opłate należy wpłacić na konto Stowarzyszenia po otrzymaniu informacij potwierdzającej przyjęcie kandydata jako  uczestnika SAW 2012. Dane do przelewu zostaną podane w emailu zwrotnym.


Wszelkich informacji udziela biuro LGD 91 461 25 84 lub 504 062 884.

 

Więcej

Wolne miejsca na Szkołę Animatorów Wiejskich

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zaprasza do udziału w SZKOLE ANIMATORÓW WIEJSKICH. Posiadamy jeszcze 2 wolne miejsca. Pierwszy moduł już w najbliższy weekend 20 – 22  maja 2011 r. Osiekach. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o składanie deklaracji uczestnictwa w biurze LGD (Pl. Bramy Wolińskiej 1 w Goleniowie).

 Deklaracja uczestnictwa – pobierz

Więcej

Szkoła Animatorów Wiejskich

W dniach 24-26 września 2010 r. odbył  sie ostatni moduł szkoleniowy- IV (wyjazdowy) w ramach cyklu Szkoły Animatorów Wiejskich, w kórym wzięło udział 22 animatorów z powiatu goleniowskiego. Udali się oni  do wsi Gogolewko zwanej też wsią Słonecznikową oraz Zaułka Benowo.

Zapoznali się tam  zarówno z lokalną historią jak i z innowacyjnymi pomysłami okolicznych mieszkańców. Podczas wizyty w Zaułku Bemowo amimatorzy mieli okazję uczestniczyć w festiwalu owocowo-warzywnym gdzie mogli posmakować wyrobów mieszkańców wsi.

W ramach spotkania odbyły się zajęcia dydaktyczne, których głównym celem było zapoznananie się z zasadami pisania projektów.


 

 {gallery}files/SAW/{/gallery}


Więcej

Czarnocin 9-11.04.2010 – Refleksje

I ponownie jesteśmy w Czarnocinie, ponownie witamy się serdecznie, pełni entuzjazmu i radości ze spotkania. Nasi uczestnicy bardzo pozytywnie i optymistycznie nastawieni na pracę, uśmiechnięci i pełni energii. Zaczynamy warsztaty nt organizowania społeczności lokalnej. Pracujemy bardzo twórczo, jednak niestety w sobotę robimy 2 godzinną przerwę, nie potrafimy po 9.30 dalej pracować? cisza, smutek, łzy, do nikogo z Nas nie dochodzi, ze stała się tragedia ?.chodzimy po korytarzu, czytamy wiadomości z internetu, słuchamy radia z komórki ?.wszędzie CISZA i brak odpowiedzi DLACZEGO????
Wracamy jednak do pracy i bardzo wyciszeni pracujemy nad dalszymi zagadnieniami, odkrywamy specyfikę badań społecznościowych, badamy zasoby, potrzeby, analizujemy co można zmienić w swoich społecznościach?. realizujemy cały materiał jednak w dość szczególny sposób, podobnie jak to co działo się wokół NAS.
I na tym kończymy swoje refleksje z tego właśnie modułu? Modułu trudnego dla każdego z nas i dla uczestników i dla trenerów?
Trenerki CAL
Beata Pawłowicz
Magda Popłońska-Kowalska

 

Więcej

Komentarze uczestników II modułu Szkoły Animatorów Wiejskich Lokalnej Grupy Działania Czarnocin, 9-11. 04. 2010

sam_czarnocin_20100414_01 sam_czarnocin_20100414_02 sam_czarnocin_20100414_03

 1. Jestem bardzo zadowolona z wykładów.
 2. Bardzo dobry przekaz, miła atmosfera, życzliwość, złych stron brak.
 3. Tak jak na poprzednim wszystko było SUPER! I zajęcia „lekcyjne” i „pozalekcyjne”!
 4. Bardzo ciekawe zajęcia, prowadzące przekazują konkretną wiedzę, przyjaźnie, zrozumiale wyjaśniają wszystkie niejasności. Atmosfera super!
 5. Było bardzo fajnie. Tematyka konkretna i bardzo potrzebna w pracy animatora. Prowadzące profesjonalne. A o wieczorach pisał nie będę.
 6. Profesjonalizm trenerek, wiedza, którą zaczerpnęłam będzie mi przydatna w działaniu sołtysa
 7. Bardzo podobała mi się dzisiaj tematyka zajęć i technik prowadzenia zajęć. Dziękuję.
 8. Zajęcia bardzo mi się podobały, były bardzo twórcze. Nakierowały mnie jak mam pracować w swojej społeczności lokalnej. Dziękuję.
 9. Dużo pozytywnej energii i wiedzy. Szkolenie świetne.
 10. Było bardzo fajnie, jeszcze więcej takich warsztatów, atmosfera wspaniała, jedzenie i noclegi też. Osoby prowadzące wspaniałe i aby trwały z tą wiedzą jak najdalej.
 11. Szkolenie animatorów spełniło moje oczekiwania. Było przeprowadzone przez trenerów fachowo, przystępnie, z dużą dozą serdeczności i zaangażowania.
 12. Było super i chcę więcej. Jedzenie i warunki super. Atmosfera OK.
 13. Super, wspaniała, rodzinna atmosfera! Super szkolenie. Na pewno będę inaczej postrzegać wszystko i wszystkich wokół.
 14. Były to trzy dni w trudnej atmosferze, tragedia narodowa roztroiła nas doszczętnie. Jednakże były to dni intensywnej nauki i pracy grupowej. Pozwoliły mi „nauczyć się” zobaczyć swoje środowisko i pokazały metody zbadania tego środowiska. Dziękuję.
 15. Jestem bardzo zadowolona z tych szkoleń. Bardzo dużo wyniosę z tego szkolenia (nowej wiedzy). Również bardzo miła rodzinna atmosfera. Bardzo duże uznanie dla pań, które prowadziły tak pięknie szkolenie, które było przeze mnie dobrze odebrane. Bardzo dziękuję, że mogłam uczestniczyć w tych szkoleniach.
 16. Bardzo ciepłe i miłe wrażenia, dużo przekazanej wiedzy, fantastyczna zabawa, nowe doświadczenia.

sam_czarnocin_20100414_04 sam_czarnocin_20100414_05 sam_czarnocin_20100414_06sam_czarnocin_20100414_07 sam_czarnocin_20100414_08 sam_czarnocin_20100414_10 sam_czarnocin_20100414_11 sam_czarnocin_20100414_12 sam_czarnocin_20100414_13 sam_czarnocin_20100414_14sam_czarnocin_20100414_09

Więcej