Władze

Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

Zbigniew Łukaszewski – Prezes
Lidia Wyzińska – Wiceprezes
Krzysztof Górecki – Wiceprezes
Urszula Berezowska – Członek Zarządu
Mieczysław Bździuch – Członek Zarządu
Mariola Szechyńska – Członek Zarządu
Mirosław Zarzecki – Członek Zarządu

Rada Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

Dorota Frasunkiewicz – Przewodnicząca Rady
Ewa Stancel – Wiceprzewodnicząca Rady
Agnieszka Herman – Sekretarz Rady
Zygmunt Heland – Członek Rady
Krzysztof Klażyński – Członek Rady
Marek Krzywania – Członek Rady
Magdalena Jędrzejczyk – Członek Rady
Anna Pryć
 – Członek Rady
Agata Wilińska-Onyśko – Członek Rady
Małgorzata Zuzga-Gajdel – Członek Rady
Michał Wiatr – Członek Rady
Krystyna Woźniak – Członek Rady

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

Dariusz Olejnik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Alicja Bzdyra – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Ewa Pawlik – Członek Komisji Rewizyjnej
Anna Lech-Mikołajczyk – Członek Komisji Rewizyjnej
Zdzisław Kędzierski – Członek Komisji Rewizyjnej

Więcej