Konkurs na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. obsługi Rady i projektów

Konkurs na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. obsługi Rady i projektów

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. obsługi Rady i projektów.

Pracownikiem LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
3) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
4) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

(więcej…)

Więcej

Konkurs na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. obsługi Rady i projektów

Konkurs na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. obsługi Rady i projektów

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. obsługi Rady i projektów.

Pracownikiem LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
3) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
4) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

(więcej…)

Więcej

Ryszard Woźniak

Ryszard Woźniak: Ludzie mają duże pokłady pasji i zdolności, talentów, o których często nie wiedzą. Trzeba to pobudzić, odkryć w sobie, a później pielęgnować. Ja w życiu miałem taki etap – nie wiedziałem o tym, że lubię np. haftować. Wyszywałem swojego czasu. Kiedyś w Szczecinie odwiedziła mnie mama (mama zajmuje się rękodziełem i robi to fantastycznie). Pokazała mi duży zeszyt o hafciarstwie, taki ze wzorami do wyszywania. Powiedziała, że mógłbym się wziąć do roboty. Zostawiła mi to i zabrałem się za haftowanie. Z czasem bardzo polubiłem to nowe zajęcie. Nie wiedziałem, że we mnie coś takiego siedzi. Haftowałem serwetki, bluzki damskie z motywem kaszubskim, oraz obrazy.

Irmina Łachacz: Ile lat temu to było?

R.W.: Około 25 lat. Bardzo to polubiłem. Wciągnąłem się, i miałem dylemat, bo modelarstwem bawiłem się od dziecka i kiedy haftowałem myślałem sobie – haftuję, a nie sklejam modeli i  wówczas powstał w mojej głowie pewien plan. (więcej…)

Więcej

Wioleta Busa

Wioleta Busa sołtys Tarnowa, kobieta otwarta na innych, a zwłaszcza na dzieci. Dla niej nie ma rzeczy niemożliwych. Miałam przyjemność spotkać się z Panią Wioletą w jej domu w Tarnowie.

IŁ: Jakby mogła pani powiedzieć, kim pani jest?

WB: Jestem kobietą, mamą i babcią, która ma marzenia i pragnienia. Jestem osobą, która nie spoczywa na laurach. Coś co wydaje się nieosiągalne próbuje osiągnąć. Nie zawsze się to udaję ale nie poddaję się. Przede wszystkim jestem matką, dla której dzieci są zawsze najważniejsze i na pierwszym miejscu. A społecznie jestem drugą kadencje sołtysem.

Będąc sołtysem wiem, że nie jest łatwo. Jesteśmy trochę zapomnianą wsią. Dużo chciałby człowiek zmienić, ale czy się uda? Kiedy człowiek próbuje i chce coś zmienić – często ma podcinane skrzydła. Wówczas zaczyna brakować już mocy napędowych. (więcej…)

Więcej

Stanisław Lewenko

Pana Stanisława Lewenko poznałam przy okazji wizyty u Pani sołtys w Tarnowie. To małe sołectwo w gminie Maszewo. Pan Stanisław jest osobą uśmiechniętą, towarzyską, sympatyczną i znaną u siebie ze swoich prac i zainteresowań rzeźbiarskich.

IŁ: Skąd pan pochodzi? Czy jest pan związany z tym miejscem od zawsze?

SL: Pochodzę z Budna i z tą miejscowością jestem związany. Trochę wędrowaliśmy – przeprowadziłem się z żoną do Mostów, a po 9 latach wróciliśmy do Tarnowa i tu mieszkamy już 20 lat (uśmiecha się). Jestem obecnie emerytem, z zawodu rybakiem śródlądowym. Zajmowałem się różnymi rzeczami. Pracowałem w kombinacie rolnym, w fabryce okien, zajmowałem się stolarką drewnianą, a także przy produkcji drewnianych schodów. (więcej…)

Więcej

Zbigniew Szymański

Pan Zbigniew Szymański – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębicach, ojciec, pasjonata, społecznik. Człowiek, który nie wyobraża sobie życia bez pomocy innym. Z Panem Zbigniewem spotkałam się w Dębicach, gdzie rozmawialiśmy o „Strażomaniakach” – Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej, którą prowadzi wspólnie z Panią Beatą Woźniak przy współpracy ze Szkołą Podstawową. Opowiadał mi o akcjach, które miały miejsce i o życiu strażaka.

Irmina Łachacz: Jak długo jest Pan prezesem OSP w Dębicach?

Zbigniew Szymański: Prezesem OSP w Dębicach jestem już około 10 lat. Na początku byłem zastępcą Naczelnika, później Naczelnikiem i tak zostałem prezesem.

I.Ł.: Czy miał Pan kiedyś dość?

Z.S.: Tak miałem, pojawiła się myśl by zrezygnować, ale nie wiem czy dałbym radę. Powstaje nowa remiza, buduje się nowe dziecko. To jest część mojego życia, chyba bym nie umiał. (więcej…)

Więcej

Katarzyna Kamińska

Katarzyna Kamińska, niesamowita działaczka, społecznik, aktywistka, kobieta, która nie potrafi usiedzieć w miejscu. Uwielbia odkrawać i tworzyć. Była i jest inspiracją dla wielu osób. Wielu osobom pomogła odnaleźć swoje zainteresowania i ukryte talenty. Spotkałyśmy się u Pani Kasi pod wiatą. Obok stał wielki piec chlebowy, a otaczał nas ogromny zielony teren. Usiadłyśmy przy kawie i zaczęłyśmy rozmowę.

IŁ: Od 2008 roku jest Pani prezesem Stowarzyszenia Maszewska Inicjatywa Gospodarcza.

KK: Tak, kiedy zaczęła się możliwość realizacji projektów z Programu Kapitał Ludzki, wtedy zaczęłam. Pisałam projekty nie tylko jako Stowarzyszenie ale także w partnerstwie ze szkołami, z Domem Kultury, TPD i innymi organizacjami pozarządowymi. Projekty dotyczyły głownie warsztatów dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Jednym z pierwszych projektów był projekt „Aktywny Senior”
w Gminie Maszewo. W jego ramach odbywały się zajęcia taneczne i sportowe, wyjazdy na basen, zajęcia rękodzielnicze i teatralne. Było tego bardzo dużo. Jak powiedziała jedna z naszych aktywnych seniorek Bogusia, to one nie skakały tylko na bungee i nie uczestniczyły w sesji „ Jak dobrze wyglądać nago” (śmieje się). Robiły praktycznie wszystko, uczestniczyły w bardzo wielu zajęciach, warsztatach, wyjazdach… Miałyśmy zajęcia z tańca z ogniem, strzelania z łuku, batiku w Kaczym Bagnie, ośrodku prowadzonym przez aktywne stowarzyszenie na Warmii i Mazurach. Ośrodek mieści się w starej stodole i został przystosowany i wykończony na wzór statku Pogoria. To była dla nas ciekawe doświadczenie, bo była jedna wielka sypialnia, a  nas trzydzieści osób. Fajnie się obserwowało te budujące się wówczas relacje. (więcej…)

Więcej

Beata Woźniak

Pani Beata Woźniak. Pedagog, nauczyciel, członek Rady Sołeckiej, kobieta aktywna, społecznik. Prowadzi wraz z Panem Zbigniewem Szymańskim Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Miałam przyjemność poznać Panią Beatę podczas spotkania dotyczącego Strażomaniaków. Osoba, która inspiruje nie tylko dzieci, ale i osoby dorosłe do działania.

Irmina Łachacz: Skąd u pani chęć pracy na rzecz dzieci i dorosłych?

Beata Woźniak: Nie wiem, ja to chyba mam w sobie, taką wewnętrzną potrzebę, chęć pomocy i działania dla innych. Mam to chyba po mamie ( śmieje się). Jestem w radzie sołeckiej i założyłam z seniorkami w ramach Koła Gospodyń Wiejskich – chór Dębiczanki. Działam nie tylko w szkole, ale także poza nią. Od początku swojej pracy angażowałam się w różne aktywności -prowadziłam kółko teatralne, współuczestniczyłam w redagowaniu gazetki szkolnej, prowadziłam Ligę Ochrony Przyrody, sklepik szkolny, organizowałam różne akcje okolicznościowe, charytatywne.

I. Ł.: Skąd Pani pochodzi?

B. W.: Pochodzę z centralnej Polski i przyjechałam tu 20 lat temu. Nie tyle za mężem, co po studiach przyjechałam do pracy, jako pedagog szkolny. Miałam pracować tylko rok i tak tu zostałam. (więcej…)

Więcej

Zbigniew Florkowski

Zaparkowałam obok biblioteki w Dąbrowie Nowogardzkiej. Zatrzymał się obok mnie, jadący na rowerze mężczyzna. Powiedział, że musi jeszcze szybko załatwić sprawę i zaraz będzie mógł się ze mną spotkać. To był pan Zbigniew Florkowski sołtys wsi Dąbrowa Nowogardzka. Człowiek, który nie potrafi usiedzieć bezczynnie w miejscu. Otwarty na drugiego człowieka.

Irmina Łachacz: Kim Pan jest?

Zbigniew Florkowski: Jestem osobą aktywną. Lubię to, co robię, czyli swoją pracę zawodową, ale także społeczną. Jako społecznik działam chyba od dziecka.

I. Ł.: Gdzie był początek?

Z. F.: Tutaj. Zaczęło się od szkoły podstawowej. Najpierw występowałem w przedstawieniach. Potem już sam organizowałem jasełka i inne. Mieliśmy drużynę harcerską i już, jako 18 latek jeździłem z grupą młodzieży na obozy wędrowne. Organizowaliśmy z dziećmi przedstawienia na: Dzień Mamy, Taty, święta Bożego Narodzenia. Przygotowywaliśmy scenę. Mam to chyba we krwi. Zawodowo też pracuję z ludźmi. (więcej…)

Więcej