Nabór w ramach działania „Małe projekty” nr konkursu 5/2014

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie „Małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013″

Termin składania wniosków:

od 13 sierpnia 2014 r. do 27 sierpnia 2014 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Szanse Bezdroży, Plac Bramy Wolińskiej 1, w Goleniowie  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach (wersja papierowa 2 egzemplarze i wersja elektroniczna na płycie CD 2 sztuki). Wnioski powinny znajdować się w skoroszytach z perforacją.

Limit dostępnych środków w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi –  388 660,85 zł

Minimalne wymagania – wniosek złożony w ramach Małych projektów będzie oceniany w oparciu o lokalne kryteria wyboru operacji, które są określone w LSR. Minimum punktowe,  których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji  wynosi 30 %.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
– Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego www.szansebezdrozy.pl  w dziale „Ogłoszenia o naborach” 
Małe projekty
– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Małe projekty” jest podawana do publicznej wiadomości po raz ostatni,w związku z tym LGD wybiera operacje do wysokości 150% limitu dostępnych środków wskazanego w tej informacji.

Informacje udzielane są w biurze LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin PowiatuGoleniowskiego. Pytania należy kierować na adres email: biuro@szansebezdrozy.pl lub telefonicznie:  91 461 25 84 lub 504 062 884.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO POBRANIA: zipMP5-2014.zip

UWAGA! Poniżej znajduje się poprawiony plik wniosku o przyznanie pomocy dla małych projektów, umożliwiający w punkcie 16. „Planowany termin zakończenia etapu” umieszczenie daty z roku 2015 (03.2015 – maksymalny termin jaki może być wpisany).

pdfWniosek o przyznanie pomocy

Więcej

Nabór w ramach działania „Małe projekty” nr konkursu 2/2014

Nabór w ramach działania „Małe projekty” nr konkursu 12/2013

Nabór w ramach działania „Małe projekty” nr konkursu 9/2013

Nabór w ramach działania „Małe projekty” nr konkursu 5/2013

Nabór w ramach działania „Małe projekty” nr konkursu 2/2013

Nabory „Małe projekty” 2012

Nabory „małe projekty” 2011

Małe projekty zgłoszenia 28.12.2009-26.01.2010