Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Konkurs nr 3/2022/K
Termin składania wniosków: od 21 listopada 2022r. do 7 grudnia 2022r.
Wysokość limitu środków: 304 710,91 EUR (w przeliczeniu na PLN po indykatywnym kursie 4,0 limit wynosi: 1 218 843,64 PLN) (więcej…)

Więcej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Konkurs nr 2/2022/K
Termin składania wniosków: od 22 lutego 2022r. do 18 marca 2022r.
Wysokość limitu środków: 365 875,00 EUR (W przeliczeniu na PLN po indykatywnym kursie 4,0 limit wynosi: 1 463 500,00 PLN)

(więcej…)

Więcej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Konkurs nr 1/2022/K
Termin składania wniosków: od 26 stycznia 2022r. do 11 lutego 2022r.
Wysokość limitu środków: 248 069,53 euro. (W przeliczeniu na PLN po indykatywnym kursie 4,0 limit wynosi: 992 278,12 zł)

(więcej…)

Więcej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Konkurs nr 1/2021/K
Termin składania wniosków: od 19.04.2021r. do 07.05.2021r.
Wysokość limitu środków: 267 875,41 EUR (W przeliczeniu na PLN po indykatywnym kursie 4,0 limit wynosi: 1 071 501,64 PLN)

(więcej…)

Więcej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Konkurs nr 5/2019/K
Termin składania wniosków: od 14.10.2019 r. do 31.10.2019 r.
Wysokość limitu środków: 660 061,52 zł

(więcej…)

Więcej