Konkurs „Mam talent dziennikarski”

Konkurs „Mam talent dziennikarski”

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w ramach międzynarodowego projektu współpracy  o nazwie „Młodzieżowa Akademia Komunikacji” organizuje, wspólnie z innymi lokalnymi grupami działania, konkurs „Mam talent dziennikarski”. W projekcie współpracy uczestniczyć będzie łącznie 129 osób z 11  lokalnych grup działania z Polski i Czech. (więcej…)

Więcej

Zapraszamy do konkursu Zielona Ławeczka

Zapraszamy do konkursu Zielona Ławeczka

Fundacja Banku Ochrony Środowiska uruchomiła kolejną, trzecią już edycję projektu „Zielona Ławeczka”, który powstał z myślą o mieszkańcach miejskich osiedli. Do tej pory pomoc otrzymało już 50 grup sąsiedzkim z całej Polski w rewitalizacji ich osiedlowych podwórek i samodzielnym stworzeniu pięknych ogrodów. Fundacja BOŚ przeznaczyła 30 tys. zł na rewitalizację polskich osiedli, zamianę ich w zielone zakątki, skwery, ogrody. Dzięki temu, uda się odnowić 25 miejsc, które do tej pory były puste i zaniedbane. (więcej…)

Więcej

Ruszył nabór wniosków – MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA – Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2

Ruszył nabór wniosków – MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA – Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2

Granty sołeckie 2017

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Granty sołeckie 2017”, skierowanym do gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim. Nagrodą jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości maksymalnej 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Pula środków w konkursie 500.000,00 zł Zgłoszenia należy składać do 31 marca 2017 roku. Wszystkie informacje na temat grantów można znaleźć na stronie grantysoleckie.wzp.pl. Poniżej prezentacja z najważniejszymi informacjami na temat konkursu.

Więcej

Konkurs PO WER

MPiPS ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 28.09.2015 r. do dnia 12.10.2015 r. (więcej…)

Więcej

Konkurs Ministra Sprawiedliwości

Konkurs Ministra Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych: „Powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie organizowania oraz przeprowadzania akcji i przedsięwzięć informacyjnych oraz edukacyjnych dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także organizowania szkoleń, konferencji, seminariów i spotkań poświęconych prawom, sytuacji oraz potrzebom osób pokrzywdzonych przestępstwem” realizowanego do dnia 31 grudnia 2015 r. Nabór do 11 września br. Więcej na http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,7413,viii-otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie.html

Więcej

Konkurs dotyczący ochrony środowiska naturalnego

Konkurs dotyczący ochrony środowiska naturalnego

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęła nowy program priorytetowy „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”, skierowany do osób indywidualnych i organizacji pozarządowych. Będzie można uzyskać dotację, pokrywającą całość kosztów przedsięwzięcia. Inicjatywy powinny w szczególności rozwiązywać lokalne problemy środowiska naturalnego, tworzyć i wspierać lokalne partnerstwa i mechanizmy trwałej ochrony środowiska. Pierwszy konkurs we wrześniu! Więcej na https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,708,dotacje-dla-obywateli-na-eko-projekty.html

Więcej

Regionalny Konkurs Grantowy

Regionalny Konkurs Grantowy