Nabory „odnowa i rozwój wsi” 2011

mar 3, 2011 w Ogłoszenia o naborach PROW 2014-2020

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju?
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania ?Odnowa i rozwój wsi?
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków: od 17 marca 2011 r. do 08 kwietnia 2011 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Szanse Bezdroży, Plac Bramy Wolińskiej 1, w Goleniowie  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków : 870 834 zł

Dokumenty do pobrania:

1.    Wniosek o przyzanie pomocy Odnowa i rozwój wsi 2011.xls

2.    Instrukcja wypeniania wniosku  o przyznanie pomocy Odnowa i rozwój wsi 2011.pdf

3.  Karta opisu operacji 2011.doc

4.  Minimalne wymagania których spełnienie jest niezbędne do  wyboru operacji przez  LGD – Odnowa i rozwój wsi


Więcej wiadomości