ZMIANA ROLI

kwi 16, 2012 w Aktualności

Informacja na temat projektu: ZMIANA ROLI ? Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa

Celem Projektu jest dostosowanie kwalifikacji zawodowych 150 osób odchodzących z rolnictwa z terenu województwa zachodniopomorskiego do potrzeb gospodarki regionu, do końca czerwca 2013 roku. Cel ten realizowany będzie poprzez następujące bezpłatne szkolenia:

Szkolenia i doradztwo skierowane do wszystkich uczestników projektu:

– 2 indywidualne sesje z Doradcą Zawodowym

– Szkolenie ?Poznaj siebie? ? 32 godziny szkoleniowe

Szkolenia dostosowane do indywidualnych kompetencji i zainteresowań uczestników (uczestnik projektu może wziąć udział w tylko jednym, wybranym szkoleniu):

– ABC Przedsiębiorczości ? 64 godzin zajęć

– Profesjonalny sprzedawca ? 64 godzin zajęć

– Księgowość wspomagana komputerem ? 64 godzin zajęć

– Pracownik administracyjno ? biurowy ? 64 godzin zajęć

– Turystyka biznesowa ? 64 godzin zajęć

-Kurs na prawo jazdy kategorii C ? 64 godzin zajęć

– Kurs operatora koparko ? ładowarki ? 176 godzin zajęć

– Kurs spawania podstawowego ? 160 godzin zajęć

– Technolog robót wykończeniowych ? 160 godzin zajęć

– Kurs monter instalacji wodno ? kanalizacyjnych ? 180 godzin zajęć

– Kurs opiekuna nad osobami zależnymi ? 80 godzin zajęć

Aby móc zostać uczestnikiem projektu kandydat powinien spełnić następujące kryteria:

  • być osobą pełnoletnią;

  • zamieszkiwać na terenie województwa zachodniopomorskiego w gminie: wiejskiej, miejsko ? wiejskiej lub mieście do 25 tys. mieszkańców;

  • być rolnikiem (w rozumieniu przepisów ustawy z 20.12.1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników) tzn. prowadzić osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym

  • albo domownikiem tzn. osobą bliską rolnikowi, która pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie i stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy;

Więcej informacji o projekcie uzyskać można pod wskazanym poniżej numerem telefonu lub na stronie internetowej:

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

ul. Chmielewskiego 22a, 70-028 Szczecin

tel. 91 852 26 09, tel. kom. 502 52 48 16

e-mail: m.holicki@zgd.com.pl

www.zmiana-roli.zgd.com.pl

Więcej wiadomości