Zloty Sołtysów

sie 20, 2019 w Aktualności, Operacje własne PROW 2014-2020
Zloty Sołtysów

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Beneficjentem i realizatorem będzie Lokalna Grupa Działania (LGD)  Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.szansebezdrozy.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji – od 20.08.2019r. do 18.09.2019r.

Treść ogłoszenia


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Więcej wiadomości