Zlot Sołtysów

sty 11, 2017 w Aktualności, Operacje własne PROW 2014-2020
Zlot Sołtysów

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

1.    Zakres tematyczny operacji:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zgodność z celami LSR:
Przedsięwzięcie 1.1.1  Realizacja działań społecznych, integrujących, aktywizujących, edukacyjnych i kulturalnych dla lokalnej społeczności
Wskaźnik rezultatu:  Liczba uczestników Zlotów Sołtysów
Wskaźnik produktu: Liczba Zlotów Sołtysów

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia:
–organizacja zlotu sołtysów – ilość uczestników 50 osób, promocja wydarzenia i rekrutacja uczestników, organizacja noclegów i wyżywienia, opracowanie programu spotkania i wyłonienie osób prowadzących spotkanie, przygotowanie materiałów szkoleniowych (2 edycje)
– czas realizacji całości przedsięwzięcia od września 2017 do kwietnia 2018

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji – od 12 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r.

Pobierz pełną treść ogłoszenia

Więcej wiadomości