Zaproszenie na warsztaty tańca ludowego – 2-5 lipca i 12-14 września 2014 r.

maj 19, 2014 w Aktualności

Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne „Brama Vitae” zaprasza mieszkańców obszaru LSR, sympatyków kultury ludowej mieszkających poza Goleniowem do udziału w warsztatach tańca ludowego. W ramach operacji Organizacja dwóch warsztatów tanecznych dla osób z obszaru LSR Warsztaty odbędą się w Szkole Aktywnego Wypoczynku „FRAJDA” w Czarnocinie.

Odbędą się dwa warsztaty:

  • pierwsze w dniach 2-5 lipca 2014 dla 36 osobowej grupy młodzieży niepełnoletniej
  • drugie dniach 12-14 września 2014 dla 29 osobowej grupy młodzieży pełnoletniej i osób dorosłych.

Prosimy o zgłoszenia osobiste lub telefoniczne do Dyrektora GDK Tel. 603 58 68 15. O przyjęciu na warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Warsztaty dla uczestników będą nieodpłatne. Organizatorzy zapewniają transport, noclegi, wyżywienie i atrakcyjne zajęcia


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja odpowiedzialna za treść materiału promocyjnego – Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne „Brama Vitae” z Goleniowa
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiWięcej wiadomości