Zaproszenie do udziału warsztatach

paź 18, 2017 w Aktualności
Zaproszenie do udziału warsztatach

Stanisław Miczek zaprasza mieszkańców obszaru LSR, sympatyków kultury ludowej i ekologii mieszkających poza Goleniowem do udziału w warsztatach tanecznych – polskich tańców integracyjnych oraz pogadanek dotyczących nowych technologii pozyskiwaniu eko- ciepła w gospodarstwach domowych – w ramach operacji W kręgu eko- energii i polskich tańców integracyjnych – spotkania warsztatowe mieszkańców wsi Gminy Goleniów.Warsztaty i pogadanki odbędą się w Szkole Aktywnego Wypoczynku „FRAJDA” w Czarnocinie, w dniach 27-29 października 2017r.  i 24-26 listopada 2017r., każdorazowo dla 40 osobowej grupy młodzieży pełnoletniej i osób dorosłych. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne do Stanisława Miczka tel. 694945634 lub e-mailowe stanislaw.miczek@wp.pl. O przyjęciu na spotkania decydować będzie kolejność zgłoszeń.Warsztaty i pogadanki dla uczestników są nieodpłatne. Organizator zapewnia noclegi, wyżywienie i atrakcyjne zajęcia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu zorganizowanie szkoleń, warsztatów i innych działań społecznych, integrujących, aktywizujących, edukacyjnych i kulturalnych, realizowanych w ramach projektu grantowego które mają na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.2 „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie projektów grantowych.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Więcej wiadomości