Zaproszenie do udziału w konkursie oraz współtworzenia „Encyklopedii Miękowa”

wrz 22, 2017 w Aktualności
Zaproszenie do udziału w konkursie oraz współtworzenia „Encyklopedii Miękowa”

Andrzej Różański w ramach operacji ABC Miękowa zaprasza mieszkańców obszaru LSR, sympatyków Miękowa do udziału:
1) w konkursie fotograficznym, którego tematem jest Miękowo. Wybrane zdjęcia zostaną wykorzystane do wyprodukowania widokówki z Miękowa. Zdjęcia należy dostarczyć do 7 października 2017r. pod adres Miękowo 11.
2) do współtworzenia „Encyklopedii Miękowa” i pomocy w zbieraniu haseł związanych z Miękowem. Opracowane hasła należy zgłaszać do 21 października 2017r. pod adres Miękowo 11.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu zorganizowanie szkoleń, warsztatów i innych działań społecznych, integrujących, aktywizujących, edukacyjnych i kulturalnych, realizowanych w ramach projektu grantowego które mają na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poddziałania 19.2 „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie projektów grantowych.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej wiadomości