„Zachodniopomorski Rolnik Roku”

lut 1, 2019 w Aktualności

Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa pn. „Zachodniopomorski Rolnik Roku”  
W konkursie mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia oraz inne osoby prawne prowadzące przez okres co najmniej 2 lat działalność rolniczą na terenie województwa zachodniopomorskiego. Konkurs prowadzony jest w sześciu kategoriach:

  1. produkcja roślinna,
  2. produkcja zwierzęca,
  3. produkcja ekologiczna,
  4. działy specjalne produkcji rolniczej,
  5. pszczelarstwo,
  6. hodowla ryb.

Jest to pierwszy tego typu konkurs w województwie zachodniopomorskim, a jego ideą jest wyłonienie i promowanie najlepszych w swojej dziedzinie. Przewidziana pula nagród w konkursie to aż 60 000 zł. Laureaci konkursu, w każdej z sześciu wymienionych wyżej kategorii, otrzymają tytuł „Zachodniopomorskiego Rolnika Roku” oraz nagrodę finansową w wysokości 10 000 zł

Termin składania wniosków upływa z dniem 29 marca 2019 roku. Jednocześnie informuję, że Regulamin konkursu oraz wszelkie niezbędne załączniki są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie www.rolnikroku.wzp.pl.

Więcej wiadomości