Z wizytą w Dolinie Karpia

cze 28, 2018 w Aktualności
Z wizytą w Dolinie Karpia

W terminie od 19 do 21 czerwca przedstawiciel Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego brał udział w wizycie studyjnej do województwa małopolskiego pn. „Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego w rozwoju gospodarczym i turystycznym obszaru na przykładzie EKOMUZEUM Polski Południowej”. Organizatorem wyjazdu było Stowarzyszenie „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju, a partnerami Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. Celem szkolenia było  zgłębienie wiedzy na temat sieci rozproszonych w terenie obiektów, które tworzą swoistą, interesującą kolekcję pokazującą i promującą dziedzictwo przyrodnicze i  kulturowe obszaru, a także dorobek jego mieszkańców zwany ekomuzeum. Wizyta studyjna była finansowana ze Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa  Sieć  Obszarów Wiejskich „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Więcej wiadomości