Wyniki Posiedzenia Rady z dnia 03.09.2014 r.

wrz 5, 2014 w Aktualności

Informujemy, że w zakładce „wyniki naborów” znajdują się listy rankingowe z działań:

  1. Odnowa i rozwój wsi – konkurs 4/2014
  2. Małe Projekty – konkurs 5/2014
  3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – konkures 6/2014

https://liderpowiatu.pl/index.php/wyniki-naborow

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach powyższych działań była podana do publicznej wiadomości po raz ostatni,w związku z tym LGD wybiera operacje do wysokości 120% limitu dostępnych środków wskazanej w tej informacji.

Dostępne limity śrdoków:

  • Odnowa i rozwój wsi – 284 951,38 zł (341 941,66 zł – 120%)
  • Małe projekty – 388 660,85 zł (466 393,02 zł – 120%)
  • Tworzenie i rowzój wsi – 678 770,26 zł (814 524,31 zł – 120%)

Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawcom przysługuje prawo złożenia odwołania od wyników oceny operacji, na zasadach określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wnioskodawcy mogą złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji, który należy pobrać ze strony https://liderpowiatu.pl/index.php/pliki-materiay-do-pobrania w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o wynikach oceny operacji, lecz nie później niż do 25 dnia od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy. W tym samym terminie Wnioskodawcom przysługuje prawo wglądu w siedzibie LGD (pl. Bramy Wolińskiej 1, Goleniów) do kart oceny operacji. Prawo do odwołania przysługuje tylko jeden raz.

Ponadto informujemy, iż ocena wniosku może ulec zmianie w rezultacie złożonych do biura LGD odwołań.  

Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji wniesiony po upływie 7 dni kalendarzowych, będzie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Więcej wiadomości