Wyjazd do Gdańska dla finalistów IV edycji Chłopskiej Szkoły Biznesu

cze 28, 2018 w Aktualności
Wyjazd do Gdańska dla finalistów IV edycji Chłopskiej Szkoły Biznesu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniach od 18 do 19 czerwca br. laureaci IV edycji Chłopskiej Szkoły Biznesu byli uczestnikami wyjazdu do Gdańska. Celem wycieczki było poszerzenie wiedzy o: przedsiębiorczości, ekonomi społecznej oraz poznanie zabytków architektury i osobliwości Trójmiasta. Uczestnicy wyjazdu mieli również możliwość odwiedzenia: Gdańskiej Fundacja Innowacji Społecznej oraz Domu Sąsiedzkiego, Europejskiego Centrum Solidarności, Muzeum Emigracji w Gdyni i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Chłopska Szkoła Biznesu jest realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Więcej wiadomości