Wyjazd do Bałtowa w ramach projektu „Ekonomia społeczna, partnerstwo, partycypacja”

lut 2, 2015 w Aktualności
Wyjazd do Bałtowa w ramach projektu „Ekonomia społeczna, partnerstwo, partycypacja”

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Brama VITAE w dniach  26 luty – 1 marzec 2015 r.  w ramach projektu „Ekonomia społeczna, partnerstwo, partycypacja” – organizuje wyjazd do Bałtowa (Ostrowiec Świętokrzyski).

UWAGA! Zmiana godziny wyjazdu – zbiórka godz. 6:45


Wyjazd z Goleniowa 26 lutego o godz. 6:45.

W programie m.in. warsztaty poruszające następującą tematykę:

– Rozwój społeczno-gospodarczy Bałtowa w oparciu o ideę partnerstwa trójsektorowego.
– Rozwój ekonomii społecznej (przedsiębiorstw społecznych), współpraca NGO z samorządem i biznesem.
– Obszary działalności PES.
– Zasady sieci współpracy  PES.
– Upowszechnianie i promowanie idei ekonomii społecznej (miejsce: Agencja Rozwoju Lokalnego)
– Partycypacja publiczna , czym jest i jej wymiary.
– Praktyczne działania samorządów, LGD zwiększające partycypację.
– Modele partnerstw, na co jesteśmy gotowi?
– Ekonomizacja partnerstw lokalnych. Podsumowanie warsztatów.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wyjeździe prosimy o zgłoszenia e-mailowe na adres biura LGD: biuro@szansebezdrozy.pl.

W zgłoszeniu prosimy wpisać następujące dane:
Imię i nazwisko, Telefon kontaktowy, Adres zamieszkania, Gmina, PESEL

Ilość miejsc ograniczona!!!
Na zgłoszenia czekamy do 13.02.2015r.

Więcej informacji w biurze LGD.

logo2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja odpowiedzialna za realizację operacji – STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO- KULTURALNE „BRAMA VITAE”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Foto By Aneta Leszkiewicz (Inetta) (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Więcej wiadomości