Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

gru 13, 2017 w Aktualności
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

W dniu 11 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Zebranie było zaplanowane na godz. 16.30, jednakże z powodu braku kworum odbyło się ono w drugim terminie tj. o godz. 16.45. W posiedzeniu wzięło udział 31 członków Stowarzyszenia, którzy podjęli wszystkie zaplanowane w porządku obrad uchwały. Sprawy, które były poruszane na posiedzeniu dotyczyły m.in.: przyjęcia sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia za rok 2016, wyborów uzupełniających do Rady oraz zatwierdzenia i wprowadzenia  zmian w dokumentach i regulaminach związanych z realizacją PROW.

Więcej wiadomości