Walne Zebranie Członków – 3.04.2017 godz. 16.00

mar 27, 2017 w Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z §25 ust. 6 pkt 5 Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 03 kwietnia 2017 roku (poniedziałek), na godz. 16.00 – I termin i 16.15 – II termin.

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, pl. Lotników 1.  W załączeniu znajduje się projekt porządku obrad.

Projekty uchwał dostępne będą na stronie www.szansebezdrozy.pl w zakładce „Pobierz”.

Więcej wiadomości