Walne Zebranie Członków – 26.01.2015 r.

sty 22, 2015 w Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z §17 Statutu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 26 stycznia (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).
W przypadku braku 50 % + 1 członków stowarzyszenia, drugi termin Walnego Zebrania ustalono na 26 stycznia 2015 r. na godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO
W DN. 26 STYCZNIA 2015 r.

1. Powitanie i wybór Przewodniczącego Zebrania (głosowanie jawne),
2. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków,
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne),
4. Wybór sekretarza (głosowanie jawne),
5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),
6. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej,
7. Podsumowanie perspektywy PROW 2007-2013
8. Przedstawienie PROW na lata 2014-2020, proces tworzenia LSR, okres przejściowy
9. Podjęcie uchwały określającej składkę podstawową Gmin w roku 2015,
10. Podjęcie uchwały określającej składkę celową Gmin na potrzeby rozliczenia okresu programowania 2007-2013,
11. Podjęcie uchwały określającej składkę celową Gmin w roku 2015 na potrzeby realizacji Chłopskiej Szkoły Biznesu,
12. Przedstawienie budżetu na I półrocze 2015 r. i podjęcie uchwały zatwierdzającej budżet
13. Informacja o zbliżającym się końcu kadencji organów Stowarzyszenia
14. Ustalenie terminu kwietniowego posiedzenia Walnego Zebrania Członków
15. Wolne wnioski,
16. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącego Zebrania.

Do pobrania: Projekty uchwał (archiwum plików ZIP)

Więcej wiadomości