Walne Zebranie Członków 19.11.2013 r.

paź 24, 2013 w Aktualności
Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z §17 Statutu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 19 listopada (wtorek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).
W przypadku braku 50 % + 1 członków stowarzyszenia, drugi termin Walnego Zebrania ustalono na 19 listopada 2013 r. na godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1). 
PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO
W DN. 19 LISTOPADA 2013 r.
1.Powitanie i wybór Przewodniczącego Zebrania (głosowanie jawne),
2.Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków,
3.Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne), 
4.Wybór sekretarza  (głosowanie jawne),
5.Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),
6.Ukonstytuowanie się komisji  mandatowo-skrutacyjnej,
7.Przedstawienie planu budżetu na 2014 r., dyskusja i podjęcie uchwały przyjmującej (głosowanie jawne),
8.Podjęcie uchwały wnoszącej zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju
9.Podjęcie uchwały określającej składki Gmin w roku 2014,
10.Informacja o zrealizowanych działaniach w roku 2013,
11.Wolne wnioski,
12.Zamknięcie Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącego Zebrania.
Informacja uzupełniająca: plan budżetu na 2014, projekt zmian w LSR oraz projekty uchwał dostępne będą na stronie www.szansebezdrozy.pl w zakładce aktualności od 13 listopada  2013 r.

Więcej wiadomości