Walne Zebranie Członków 12.05.2014r.

kw. 25, 2014 w Aktualności
Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z §17 Statutu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 12 maja (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).
W przypadku braku 50 % + 1 członków stowarzyszenia, drugi termin Walnego Zebrania ustalono na 12 maja 2014 r. na godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1). 
PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO
W DN. 12 MAJA 2014 r.

1.    Powitanie i wybór Przewodniczącego Zebrania (głosowanie jawne),
2.    Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków,
3.    Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne),
4.    Wybór sekretarza (głosowanie jawne),
5.    Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),
6.    Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej,
7.    Przedstawienie zmian w statucie Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego,
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego (głosowanie jawne),
9.    Przedstawienie zmian w regulaminie obrad Walnego Zebrania,
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie obrad Walnego Zebrania (głosowanie jawne),
11.    Wolne wnioski,
12.    Zamknięcie Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącego Zebrania.

 
Zaplanowany czas posiedzenia ok. 1 h.
 
Bardzo prosimy o obecność ze względu na zmiany w Statucie, będące wynikiem zaleceń pokontrolnych, których uchwalenie wymaga obecności 50% + 1 wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Więcej wiadomości