Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

wrz 26, 2011 w Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zgodnie z §17 Statutu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 10 października 2011 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

W przypadku braku 50% + 1 członków stowarzyszenia, drugi termin Walnego Zebrania ustalono na 10 października  br. na godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (pl. Lotników 1).

PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO W DN. 10 PAŹDZIERNIKA 2011

 1. Powitanie i wybór Przewodniczącego Zebrania (głosowanie jawne),
 2. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne), 
 3. Wybór sekretarza  (głosowanie jawne),
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),
 5. Ukonstytuowanie się komisji  mandatowo-skrutacyjnej,
 6. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków,
 7. Przedstawienie planu budżetu na 2012 r., dyskusja i podjęcie uchwały przyjmującej (głosowanie jawne),
 8. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i dyskusja,
 9. Wolne wnioski,
 10. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącego Zebrania.

Informacja uzupełniająca:

 • Projekt uchwały przyjmującej / nie przyjmujacej budżet na 2012 r. –  pobierz
 • Projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju – zmiany w LSR przedstawi Prezes Stowarzyszenia bezpośrednio na Walnym Zebraniu Członków. Zmiany te dotyczą budżetu oraz wskaźników LSR.

Przedstawiony budżet stanowi jedynie propozycję i będzie aktualizowany wraz z napływem nowych pomysłów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Więcej wiadomości