UWAGA ! 31marca 2015r. ostateczny termin złożenia wniosku o płatność – Odnowa i rozwój wsi oraz dla małych projektów.

mar 23, 2015 w Aktualności
UWAGA ! 31marca 2015r. ostateczny termin złożenia wniosku o płatność – Odnowa i rozwój wsi oraz dla małych projektów.

UWAGA!!! 31 marca 2015 r. mija ostateczny termin złożenia wniosku o płatność w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które spełniają warunki i tryb przyznawania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi oraz dla małych projektów.

Przypominamy, iż  w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które spełniają warunki i tryb przyznawania pomocy dla  działania Odnowa i rozwój wsi oraz dla małych projektów, ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem na złożenie wniosku o płatność jest 31 marca 2015 r.

Wszyscy Beneficjenci, którzy podpisali umowy przyznania pomocy w ramach ww. zadań i nie złożyli jeszcze wniosków o płatność proszeni są o bezwzględne złożenie ww. wniosków osobiście w siedzibie urzędu lub nadania ich pocztą najpóźniej do dnia 31 marca 2015.

Złożenie wniosku w terminie do 31 marca 2015 r., bez względu na ewentualnie trwającą ocenę dokumentacji z przeprowadzonego zamówienia publicznego, jest warunkiem wypłaty pomocy, po ocenie obu dokumentacji.

W przypadku Beneficjentów, którzy do dnia 31 marca 2015 r. nie złożą wniosków o płatność ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które spełniają warunki i tryb przyznawania pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi oraz dla małych projektów, nastąpi odmowa wypłaty pomocy.

Z uwagi na fakt prognozowanej znacznej liczby wniosków o płatność, WPROW zwraca się z prośbą o niepozostawianie czynności związanych ze złożeniem wniosków do ostatniego dnia obowiązującego terminu.

Więcej wiadomości