Szkolenie z Małych projektów

lip 7, 2014 w Aktualności

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin  Powiatu Goleniowskiego serdecznie zaprasza na szkolenie z zakresu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach „Małych projektów” działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Szkolenie odbędzie się dnia 25 lipca 2014r. (piątek) w godz. 10.00 – 15.00 w małej sali konferencyjnej nr 117 Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 23.07.2014r. do godz. 12.00  za pośrednictwem poczty elektronicznej:biuro@szansebezdrozy.pl, telefonicznie: 91 461 25 84, kom: 504 062 884 lub osobiście w biurze LGD ul. Plac Bramy Wolińskiej 1, 72-100 Goleniów, (IV piętro).

W zgłoszeniu wystarczy podać swoje imię i nazwisko oraz numer kontaktowy.

Jednocześnie informujemy, że termin ostatniego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

  • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
  • „Odnowa i rozwój wsi”
  • „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

został zaplanowany na : 13.08.2014 r. – 27.08.2014 r.

Więcej informacji pod numerem telefonu 504 062 884.

ZAPRASZAMY !!!!

Więcej wiadomości